February 01, 2018 04:49

การทำแทง ท้องประมาณ2-3 เดือน จะต้อง ปรึกษา หมอ ว่า วิธีใหน จะเอาเด็กออกใด้ ละจะทีค่าใช้จ่ายเท่าไร ละ จะต้อง เตรียมอะไรบาง เพราะ มีลูก แลัว สอง คน ก่อจะ หาเลียงไม่ใหว อยู่แลัว ครับ จะต้องทำอยางไรบาง หาเลี้ยง ลูกๆ อยู่คนเดียว ต้อนนี้ก่อจะไม่มีจะกืนกันอยู่แลัว ช่วย ตอบ ที่ ครับ
ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป