March 15, 2019 20:14

amoxicillin histamine
ยา Zyrtec มีส่วนประกอบของ ibiamox amoxicillin ไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน

กินยา amoxicillin คู่กับยา accutane,acnotin ยา amoxicillin จะไปทำลายตัวยา isotretinnoin ในกระเเสเลือดหรือป่าวครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อวานตอนเย็นได้ไปหาหมอ เพราะเจ็บคอ ไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูกหรือไข้ เจ็บคออย่างเดียว หมอบอกว่าคออักเสพ แล้วให้ยามาเป็นยา Fleming (amoxicillin 875 mg - clavulanic acid 125 mg) กินยาไปตอนเย็นพอตื่นเช้ามาอีกอาการท้องเสีย คลิ่นไส้ อาเจียน หนาวสั่นเหมื...
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม