April 04, 2017 09:44
คุณหมอคืฉันมีคำถามขอฉันมีเชื้อไวรัดตับบี นับตัวเชื้อมี66.040ต้องทานยาเพื่อยับยั้งเชื้อไม่จะหลืต้องปะติบัดตัวอย่างไรค่ะ คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ