November 09, 2018 00:42

ผมคอเอียงมาตั้งแต่กำเนิดครับตอนนี้อายุ 20 ปีคอเอียงทางด้านซ้าย บริเวณคอทางด้านซ้ายจะมี เส้นเอ็นยึดไว้ตรงกระดูกไหปลาร้าและใต้กกหูครับ ทำให้หัวไหล่ทางด้านซ้ายยกขึ้นมาสูงกว่าทางด้านขวาและคอเอียงครับจะมีวิธีรักษาไหมครับและจะหายขาดไหมครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม