มีโรงพยาบาลไหนบ้างที่รักษาบำบัดผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในราคาเท่าไหร่ ขอ รพ. หรือสถานบำบัดแนะนำได้ไหม ( มีความประสงค์จะรักษาระบบผู้ป่วยนอก )
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม