April 24, 2017 13:54
ตรวจสุขภาพประจำปี ผลออกมา ตับอักเสบ เป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอร์ ทำไมมันอักเสบ อยากทราบวิธีรักษา คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน

เป็นไวรัสตับบีต้องมียากินมั้ยค่ะ คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคไวรัสตับรักษาให้หายขาดได้ไหม คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ