June 14, 2018 01:25

ตอนนี้สิทธิของผมอยู่ จ. สระบุรี เนื้องจากรับราชการทหาร แต่ตอนนี้ตัวผมอยู่ อ. กบินบุรี จ. ปราจีนบุรี ใช้สิทธิอะไรรักษาได้บ้างครับ หรือต้องย้ายสิทธิมาก่อนถึงรักษาได้ แล้วต้องรอกี่วันถึงทำการรัดษาได้ครับ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงบาลกบินทร์บุรี และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม