June 11, 2019 23:13

เปลือกตา
มีเม็ดที่เปลือกตาข้างซ้าย มำให้ชั้นตาใหญ่ผิดปกติ รู้สึกมีก้อนๆอยู่ใต้เปลือกตา รักษาโดยการเลเซอร์หรือผ่าตัดกี่บาทคะ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลนครินทร์ นครศรีธรรมราช และได้รับการตอบโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม