May 15, 2019 21:30

สมาธิสั้น
มีจิตแพทย์เด็กใหมคะ. กังวนลูกเป็นเด็กไฮเปอร์ สมาธิสั้นค่ะ อยากปรึกษา. และรักษา
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน

อยากรู้อาการของการเป็นสมาธิสั้นในผู้ใหญ่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคเด็กสมาธิสั้นมีอาการแบบไหนคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม