July 30, 2018 20:11

ตอนแรกเป็นตุ่มแดง จากนั้นเป็นตุ่มน้ำใส เวลาเกาน้ำจะแตกออก หลังจากนั้นตะเป็นตุ่มเสก็ดดำๆ เป็นๆหายๆ สาเหตุเกิดจากอะไรคะ ถ้าตรวจนี้ต้องเจาะเลือดมั้ยคะ ไม่อยากเจาะเลือดเลย
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม