July 21, 2019 06:45

เรียน... ผจก.. หรือ.. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. ในวันที่... 19.. กรกฏาคม​ 2562..พา.ผู้ป่วย..หลานชายอายุ.6.. ปี..ซึ่ง..มีประวัติคลอด.ที่.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท.. และสิทธิการรักษาพยาบาลอยู่ที่..คลินิก..กล้วยน้ำไท..สาขา.ซอย.สุภาพงษ์.1. เนื่องจากป่วยด้วย..ไอ.. มีเสมหะ.ไข้หวัด..ได้ให้แพทย์..ของคลินิก..ตรวจวิเคราะห์...เมื่อ4วันก่อน หน้า.. และ.. ยาที่แพทย์.. จ่ายให้.. หมด.แต่อาการยังไม่.. จึงได้เดินทางไป.. ให้แพทย์ตรวจซ้ำและ.จ่ายยาเพิ่ม...!... ผลที่ได้คือ.. เจ้าหน้า.ชื่อ.. วราภรณ์....ไม่ยอมรับเรื่อง... เขาสิทธิ.. รักษา.. พยาบาล.. เพราะเอกสาร.ใบเกิด.ที่นำไป.. เป็นตัว.. ถ่ายสำเนา.. เนื่องจาก.ตัวจริง.. เก็บไว้อยู่ในตู้เซฟ.. ธนาคาร.. ไม่สามารถนำไปได้.. ต้องการให้จ่ายเงิน..อย่างเดียว...ไม่นำเข้าระบบ...เหมือนการรักษา.4วันก่อนหน้านี้.. จึง.. ได้.. นำผู้ป่วย.ไปรักษา..ต่อ ที่โรงพยาบาลอื่น.... 1.โรงพยาบาล...กล้วยน้ำไท..มีระเบียบ กับ.เจ้าหน้าที่..ทุเรศ...แบบนี้..ปฏิบัติงาน..เพื่อ..? 2... ท่าเป็นกรณีฉุกเฉิน... ทางโรงพยาบาล.. จะทำยังไง.. 3..ในระบบมีประะวัติการรักษา..พยาบาล..อยู่.. เจ้าหน้าที่.. คุณ.. นั่งเล่นเกม.. นั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อ...? รบกวนช่วยตอบคำถาม.. และข้อสงสัย... กับวิธีปฏิบัติ... กลับมา.. ด้วยความเคารพอย่างสูง.. ภาคิน..

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม
ดูในแอป