March 14, 2018 10:42

เป็นเหน็บชา
รบกวนสอบถามอาการค่ะ มีอาการชาที่ปลายนิ้วชี้กับนิ้วกลางที่แขนซ้ายตลอดเวลา และมีอาการชาทั้งแขน(เหมือนเหน็บชา) ค่ะ ลองจับเวลาภายใน 30 นาที มีอาการเป็นเหน็บชาทั้งแขนประมาณ 5-7 ครั้งค่ะ แต่ปลายนิ้วชาตลอดเวลาค่ะ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน

มือเป็นเหน็บชาบ่อย
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม