April 16, 2019 12:29

หนูทำบัตรนัดหาย ทางโรงบาลนัดไห้มานอนโรงบาลเตรียมผ่าตัดเป้นวันอาทิต แล้วต้องไปยื่นตงห้องฉุกเฉิน เขาจะมีประวัตนัดหนูไหมค้ะ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม