March 12, 2019 19:43

ผมอายุ 15ปีครับ ทำไมหัวองคชาตผมบางครั้งเป็นสีซีดๆ บางวีนตื่นมาออกชมพู และบางวันเป็นแถบม่วงๆครับ ผมเคยช่วยตีวเองบ่อยอยู่ครับ แต่ก็ยังแข็งเหมือนเดิม....ผมต้องทำยังไง
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม