June 13, 2018 23:05

อยู่ๆก็เจ็บที่ขา เจ็บแบบเจ็บมาก แต่เป็นแป๊ปเดียวก็จะหายไปเอง เราเป็นคนชอบงอๆขา พอจะเหยียดขาตรงๆก็จะเจ็บแบบนี้บ่อยๆ ครั้งแรกขาตรงที่เจ็บจะแข็งมาก กดไม่ได้เลย พอหายเจ็บขาก็ไม่แข็งแล้ว ส่วนครั้งต่อมาอยู่ๆก็เป็นเหมือนกัน แต่ครั้งนี้เห็นเป็นเส้นขึ้นมา

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม