ยารักษาโรควิตกกังวล (Anxiety)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

มียาหลายชนิดที่สามารถใช้รักษาโรควิตกกังวลได้

ยาที่แพทย์เลือกใช้รักษาอาการวิตกกังวลของคุณจะขึ้นกับอาการและประเภทของอาการวิตกกังวลที่เป็น โดยโรควิตกกังวลแต่ละประเภทมีอาการแตกต่างกัน การใช้ยามักใช้เป็นการรักษาร่วมกับการทำจิตบำบัดเพื่อรักษาโรควิตกกังวล โดยทั่วไปมียาที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลอยู่ 2 ประเภท คือ

 • ยาคลายกังวล (Anxiolytics)
 • ยาต้านเศร้า (Antidepressant)

โดยในแต่ละประเภทก็จะมีกลุ่มย่อยของยาที่ทำงานแตกต่างกันและได้ผล และทำให้เกิดความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงที่ต่างกัน ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ระหว่างการรับประทานยาควรปรึกษาแพทย์หากคุณรู้สึกกังวลกับผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือรู้สึกว่ายาที่ใช้อยู่นั้นไม่ค่อยช่วยลดอาการของคุณ

ยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines)

ยากลุ่มนี้เป็นยาคลายกังวลที่พบได้บ่อยที่สุด โดยจะช่วยลดอาการกังวลจากการลดสัญญาณประสาทที่ผิดปกติภายในสมอง
โดยยาในกลุ่มนี้ที่ใช้บ่อย ประกอบด้วย

 • Xanax หรือ Niravam (alprazolam)
 • Klonopin (clonazepam)
 • Ativan (lorazepam)
 • Valium (diazepam)

แพทย์อาจใช้ยานี้ร่วมกับยากลุ่มอื่นขึ้นกับโรควิตกกังวลของคุณ โดยยากลุ่มนี้สามารถใช้ร่วมกับยาต้านเศร้าได้ ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์เร็วมากและค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการลดอาการของโรควิตกกังวลในระยะสั้น แต่ในระยะยาวผู้ป่วยอาจเกิดการดื้อต่อยาในกลุ่มนี้ได้ ซึ่งหมายถึงว่าต้องรับประทานยาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลเท่าเดิม บางคนอาจเข้าขั้นติดยาในกลุ่มนี้และเมื่อหยุดยาก็อาจเกิดอาการจากการหยุดยาได้ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการค่อยๆ ลดปริมาณยา ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการจากการหยุดยาได้

ผลข้างเคียงอื่นๆ ของยาในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย

ยาบิวสไปโรน (Buspirone)

ยาบิวสไปโรน (Buspirone) เป็นยาในกลุ่มลดอาการวิตกกังวลที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลบางชนิดโดยเฉพาะ ยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รับประทาน ยาบิวสไปโรนมักใช้การรักษาโรควิตกกังวลเรื้อรังและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับยาในกลุ่มยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน ยาในกลุ่มนี้ต้องรับประทานทุกวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มออกฤทธิ์ลดอาการวิตกกังวลได้ ทั้งนี้ผลข้างเคียงของยานี้ ประกอบด้วย

 • มึนหัว
 • ปวดหัว
 • คลื่นไส้
 • วิตกกังวล
 • รู้สึกหัวโล่งๆ
 • ตื่นตัว
 • มีปัญหาด้านการนอน

ยาต้านเศร้า (Antidepressant)

ยาต้านเศร้า (Antidepressant) เป็นยาที่ช่วยลดอาการซึมเศร้า โดยการเปลี่ยนสมดุงของสารสื่อประสาทในสมอง นอกจากนั้นยังอาจเป็นยาที่ใช้ตัวแรกในการรักาโรควิตกกังวลบางชนิดอีกด้วย ยาในกลุ่มนี้ที่มักใช้รักษาโรควิตกกังวลบ่อยที่สุด คือ กลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) และ serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)

ยา SSRIs อาจใช้รักษาโรควิตกกังวลได้ทุกประเภท ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย

 • Prozac หรือ Sarafem (fluoxetine)
 • Celexa (citalopram)
 • Zoloft (sertraline)
 • Paxil, Paxeva, หรือ Brisdelle (paroxetine)
 • Lexapro (escitalopram)

SNRIs อาจใช้รักษาโรควิตกกังวลได้ทุกกลุ่มเช่นกัน โดยจัดเป็นยาชนิดแรกที่ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล (generalized anxiety disorder หรือ GAD) ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย

 • Effexor (venlaxafine)
 • Cymbalta (duloxetine)

ผลข้างเคียงของยาทั้งกลุ่ม SSRIs และ SNRIs ประกอบด้วย

บางคนสามารถตอบสนองต่อยาต้านเศร้าบางประเภทได้ดีกว่าประเภทอื่น คุณอาจจะต้องทดสองรับประทานยาหลายตัวก่อนที่จะพบยาที่เหมาะสมกับตัวคุณ ยาต้านเศร้ากลุ่มอื่นที่อาจใช้รักษาโรควิตกกังวล ประกอบด้วย

 • Wellbutrin, Zyban, Aplenzin, Budeprion หรือ Buproban (buproprion)
 • Tricyclic antidepressants เช่น Amitid, Amitril, Elavil หรือ Endep (amitriptyline); Aventyl หรือ Pamelor (nortriptyline); หรือ Tofranil (imipramine)

ยาอื่นๆ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวหรือโรคหวาดระแวงอาจต้องใช้ยาโรคหัวใจกลุ่มที่เรียกว่า beta-blocker ยาชนิดนี้สามารถช่วยรักษาอาการทางกายเมื่อเกิดอาการหวาดระแวงกำเริบ เช่นอาการสั่นและเหงื่อออก ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น

 • Sectral (acebutolol)
 • Tenormin (atenolol)
 • Kerlone (betaxolol)
 • Zebeta และ Ziac (bisoprolol)
 • Coreg (carvedilol)
 • Normodyne และ Trandate (labetalol)
 • Lopressor และ Toprol XL (metoprolol)
 • Corgard (nadolol)
 • Bystolic (nebivolol)
 • Levatol (penbutolol)
 • Visken (pindolol)
 • Inderal และ Inderal LA (propranolol)
 • Blocadren (timolol)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ใจสั่นผิดปกติค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่