Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ยาคุมต้านการบวมน้ำ

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 21 ธ.ค. 2018 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ยาคุมต้านการบวมน้ำ

ผลข้างเคียงจากยาคุมกำเนิด โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนในยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม อาจลดการขับน้ำออกไปเป็นปัสสาวะ และเพิ่มการดูดกลับของน้ำจากปัสสาวะที่ท่อไต ทำให้ร่างกายมีปริมาณน้ำสูงขึ้นจนเกิดภาวะบวมน้ำ

อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนโปรเจสตินรุ่นใหม่ อย่าง Drospirenone มีฤทธิ์ Antimineralocorticoid จึงลดการคั่งบวมน้ำได้ดี และนอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ Antiandrogen จึงช่วยลดปัญหาสิว, ผิวมัน และขนดกได้อีกด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจฮอร์โมนและระดับไทรอยด์ เริ่มต้นที่ 1,630 บาท

หงุดหงิดง่าย ผมร่วง เหนื่อยง่าย น้ำหนักขึ้น ความต้องการทางเพศลดลง อาจเกิดจากฮอร์โมนผิดปกติ

Istock 1028394832

ยาคุมที่ใช้ Drospirenone ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบัน (ตุลาคม 2561) จะมีอยู่ 5 ยี่ห้อ ดังนี้ค่ะ


ยาสมิน

(Yasmin)

เมโลเดีย

(Melodia)

จัสติมา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

(Justima)

ยาส

(Yaz)

ซินโฟเนีย

(Synfonia)

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ใน 1 แผง มี 21 เม็ด

เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ทั้งหมด

ไม่มี “เม็ดแป้ง”

ใน 1 แผง มี 28 เม็ด

เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” 24 เม็ด

และ “เม็ดแป้ง” 4 เม็ด

Ethinylestradiol 0.030 มิลลิกรัม

Drospirenone 3 มิลลิกรัม

Ethinylestradiol 0.020 มิลลิกรัม

Drospirenone 3 มิลลิกรัม

320 – 360 บาท

280 – 350 บาท

250 – 320 บาท

400 – 450 บาท

350 – 390 บาท

 จากตาราง จะเห็นได้ว่ายาคุมต้านการบวมน้ำที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มี 2 รูปแบบนะคะ นั่นคือ

 • ยาคุมแบบ 21 เม็ด ได้แก่ ยาสมิน, เมโลเดีย และจัสติมา ทั้ง 3 ยี่ห้อ เป็นยาสูตรเดียวกันค่ะ นั่นคือ มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณยาเท่ากัน ดังนั้น จึงสามารถใช้แทนกันได้
 • ยาคุมแบบ 28 เม็ด ได้แก่ ยาส และซินโฟเนีย ทั้ง 2 ยี่ห้อ เป็นยาสูตรเดียวกัน ใช้แทนกันได้เช่นกันนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือยี่ห้อใดก็ตาม หากมีการรับประทานถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ ก็มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่ต่างกัน นั่นคือ ผู้ใช้มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยมาก เพียง 0.3% เท่านั้น

แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ก็คือ...

 1. รูปแบบและวิธีการใช้

  สำหรับยาสมิน, เมโลเดีย และจัสติมา ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแล้ว จะต้องเว้นว่าง 7 วัน ก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาหลังใช้ยาหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

  ส่วนยาสและซินโฟเนีย ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้ว จะต้องต่อแผงใหม่ในวันถัดมา ไม่ต้องเว้นว่างเพิ่มอีก ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดแป้ง” โดยมักจะมาหลังใช้ “เม็ดยาฮอร์โมน” หมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

  และเนื่องจากยาสและซินโฟเนีย มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 24 เม็ด ซึ่งต่างจากยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมส่วนใหญ่ที่มี 21 เม็ด ดังนั้น ผู้ใช้ยาสและซินโฟเนียจึงมีประจำเดือนมาช้ากว่ายาคุมหลาย ๆ ยี่ห้อนะคะ แต่ไม่มีปัญหาค่ะ ไม่ต้องกังว

 2. ผลข้างเคียง

  ยาสและซินโฟเนียจะมีปริมาณ Ethinylestradiol 0.020 มิลลิกรัม/เม็ด ในขณะที่ยาสมิน, เมโลเดีย และจัสติมา จะมี Ethinylestradiol 0.030 มิลลิกรัม/เม็ด การที่ยาสและซินโฟเนียมีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยกว่า ทำให้ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ และฝ้า พบได้น้อยกว่านะคะ

 3. ความยืดหยุ่นในการใช้

  การที่ยาสและซินโฟเนียมีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนในเม็ดยาน้อยกว่ายาสมิน, เมโลเดีย และจัสติมา ทำให้ความยืดหยุ่นในการใช้น้อยกว่าเช่นกันนะคะ

  นั่นคือ หากพิจารณาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO 2016) ยาคุมที่มีปริมาณ Ethinylestradiol ไม่เกิน 0.020 มิลลิกรัม/เม็ด อย่างยาสและซินโฟเนีย จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องหากลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

  ในขณะที่ยาคุมที่มีปริมาณ Ethinylestradiol ตั้งแต่ 0.030 มิลลิกรัม/เม็ด ขึ้นไป อย่างยาสมิน, เมโลเดีย และจัสติมา แม้จะลืมรับประทานติดต่อกัน 2 วัน ก็ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องค่ะ แต่ถ้าลืมรับประทานติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปก็จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้วนะคะ

 4. ราคา
  เมื่อมองในภาพรวม ยาส/ซินโฟเนีย จะมีราคาสูงกว่า ยาสมิน/เมโลเดีย/จัสติมา ค่ะ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป