โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด (Ankylosing Spondylitis) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ย. 1, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,790,454 คน

Arthritis, spinal arthritis identified The disease is caused by inflammation, which causes pain and a stiff back. Often occur, particularly in younger men.

Arthritis, spinal arthritis identified It is a form of chronic arthritis that occurs around the joint. And tendons along spine For those with severe disease. May cause new bone growth. Each spine welded together, which can cause a hunchback. There may be inflammation, the body together with the eye. Uveitis can cause disease

There also may be related to the ligaments that hold the bones inflammation. This can occur both at the heels, elbows, knees, spine. And pelvis

Rheumatoid arthritis, spinal adhesion can happen to anybody about it?

In the United States, National Institutes of Health found that the disease can be found in the 3.5 to 13 per 1000 population demographic groups are more vulnerable to this disease than other groups due to the disease.

 • Found in men than women
 • Found in the Caucasian race group and Native American ethnic group over another.
 • Found that family members of patients, such as parents, siblings or children. The risk for the disease than the general population.

Signs and symptoms of rheumatoid arthritis, spinal cord attaches. Usually occurs during adulthood. During the late teens through age 40 years.

The causes of inflammatory arthritis in the spine attached.

It is currently unknown what causes this disease. But it is believed to be caused by genetic factors as well. Environmental and may be a contributing factor.

People with arthritis, spinal arthritis attaches are frequently mutated genes called HLA-B27 For example, patients suffering from arthritis, spinal arthritis identified as Caucasian, more than 95% likely to have this disorder. While the Americans have the disease, only 50%.

By demographics, frequency of occurrence of abnormalities at least have the HLA-B27 prevalence of inflammatory disease of the spine attached as well.

However, most people with the disorder that HLA-B27 is not a disease, an inflammatory spinal adhesion. And still do not know what's wrong, the risk of disease increases, however, are still present with information about environmental factors that trigger inflammatory arthritis in the spine attaches very little. Some researchers believe that bacteria may be a factor in inducing the disease.

The symptoms of spinal arthritis attached.

The most common symptoms of this disease. Is lower back pain, which often are more gradual and may not be noticed at first.

Other signs and symptoms of this disease include.

 • tired
 • Rigid, especially in the morning.
 • Pain and hold down the activities of the body.
 • Humpbacked
 • Breathing with difficulty

In addition, spinal arthritis, inflammation, adhesion can cause inflammation in other areas of the body such as the eyes. Cause iritis Aortic and Mitral Valve and aorta were.

The diagnosis of spinal inflammation, adhesion.

This diagnosis can be done by using either alone. If you have symptoms and a history of suspected disease. The doctor may also check the following:

 • Further examination This includes the vertebrae and ribs.
 • Order tomography And may be combined with other diagnostic imaging tests to see changes of bones and joints.
 • Blood test for inflammation Arthritis and cutting others off.

The treatment of arthritis, spinal arthritis attached.

This disease can be treated by medication in combination with physiotherapy. The first drug that doctors often prescribe antibiotics to a group of non-steroidal (NSAID) such as Naproxen (Aleve, Naprosyn) if this drug can reduce pain adequately. Or side effects from medication. Doctors may prescribe the Tumor necrosis factor (TNF) Alpha blockers painkillers such as Paracetamol with Codeine may be used if the NSAID drugs can reduce pain enough.

Drug TNF Alpha blockers are drugs used in the treatment of arthritis Rheumatic Arthritis and Other.

The physiotherapist will teach you how to exercise to increase flexibility and strength to your back. So you can sit and stand properly. It may also suggest you the right one.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
อาการของโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด
อาการของโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่