โลหิตจางในสุนัข

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 866,270 คน

หน้าที่หลักของ hemoglobin คือการขนส่งออกซิเจนจากปอดไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ภาวะ Methemoglobin คือ ภาวะที่ hemoglobin ไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้ ในสภาวะปกติ methemoglobin จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็น hemoglobin แต่เมื่อใดที่มีปริมาณของ methemoglobin จำนวนมากในกระแสเลือด ปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายต้องการจะไม่เพียงพอ ส่งผลทำให้เหงือกมีสีคล้ำแทนที่จะมีสีแดง ภาวะโลหิตจางชนิดนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรืออาจเกิดจากการได้รับสารเคมีบางชนิดก็ได้เช่นกัน

อาการ

 • ซึม
 • อ่อนแรง
 • หายใจเร็ว
 • เยื้อเมือกมีสีเปลี่ยนไป
 • ดีซ่าน
 • อาเจียน
 • อุณหภูมิร่างกายต่ำ

สาเหตุ

 • มีการบวมของใบหน้าและกราม
 • มาจากพันธุกรรม
 • เกิดจากการกิน acetaminophen
 • เกิดจากการกิน Ibuprofen
 • ได้รับยาสลบชนิดป้าย เช่น benzocaine

การวินิจฉัย

สัตวแพทย์จะทำการสอบถามถึงว่ามีการกินยาจำพวก acetaminophen ibuprofen หรือมีการใช้ยาทาอะไรไหม ร่วมการกับการตรวจค่าเลือดเพื่อวัดระดับของตัว methemoglobin ซึ่งถ้าหากว่าเป็นมานานเรื้อรัง ค่าเลือดจะพบว่ามีปริมาณเม็ดเลือดแดงเป็นจำนวนมาก แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าภาวะนี้มีความรุนแรงมาก สัตวแพทย์จะทำการตรวจหาการได้รับบาดเจ็บของอวัยวะอื่น ๆ

สัตวแพทย์อาจทำการทดสอบเฉพาะที่ โดยการหยดเลือดของสุนัขลงบนกระดาษที่ดูดซึมได้สีขาวและหยดเลือดของสุนัขที่มีความปกติลงข้าง ๆ ถ้าหากว่าเลือดของสุนัขคุณมีความผิดปกติของภาวะ methemoglobinemia สีของเลือดจะมีสีน้ำตาลมากกว่าเลือดปกติที่จะมีสีที่แดงสดกว่า

การรักษา

 • ถ้าหากอยู่ในระดับอ่อนถึงปานกลางอาจจะไม่ต้องได้รับการรักษา
 • ถ้าหากว่าเกิดจากการใช้ยา ให้หยุดใช้ยานั้นโดยทันที
 • ถ้าหากว่ามีสาเหตุจากกรรมพันธุ์และสุนัขสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่จำเป็นที่จะต้องรักษา
 • เสียเลือดอย่างรุนแรงจะต้องได้รับการถ่ายเลือดทันที
 • ระดับของอิเล็คโทรไลท์อาจอยู่ในระดับที่ไม่สมดุลได้ เนื่องมาจากการอาเจียน ท้องเสีย ไตได้รับความเสียหาย หรือเกิดการจากการช็อก จะต้องได้รับการแก้ไขผ่านทางหลอดเลือด
 • ในรายที่โลหิตจาง จะต้องทำการฉีดสาร methylene blue เข้าทางหลอดเลือดเพื่อลดปริมาณของ methemoglobin

การจัดการและความเป็นอยู่

ต้องระวังเรื่องการกินยาจำพวก acetaminophen และ ibuprofen ถ้าหากว่าได้รับโดยบังเอิญให้ทำการเหนี่ยวนำให้อาเจียนและรีบนำไปส่งโรงพยาบาลสัตว์โดยทันที ถ้าหากว่าคุณเจ้าของให้ยา ibuprofen เพื่อแก้การเจ็บปวดให้คอยระวังเรื่องของภาวะโลหิตจางอยู่เสมอ ให้คอยสังเกตสีของผิวหนังและเยื่อเมือกต่างๆ เมื่อระดับของ methemoglobin กลับมาอยู่ในระดับที่ปกติสีของเยื่อเมือกจะกลับมาเป็นสีแดงสด และถ้าหากได้รับการรักษาด้วย methylene blue จะต้องคอยเฝ้าระวังสัดส่วนของเม็ดเลือดแดงในเลือดอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามสัตวแพทย์ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม