Androstenedione

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 988,177 คน

การตรวจหา Androstenedione จากการเจาะเลือด ทำเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดจากฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งอาจมีผลมาจากการทำงานที่ผิดปกติของต่อมหมวกไต อัณฑะ หรือรังไข่ ปกติแล้วแพทย์จะตรวจ Androstenedione หลังความผิดปกติของเทสโทสเตอโรน หรือ 17-Hydroxyprogesterone

ชื่ออื่น: AD

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29

ชื่อทางการ: Androstenedione

จุดประสงค์การตรวจ Androstenedione

การตรวจ Androstenedione จากเลือด มีจุดประสงค์หลักดังต่อไปนี้

 • ประเมินการทำงานของต่อมหมวกไต รังไข่ หรืออัณฑะ
 • ประเมินการผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอวัยวะเพศชายและลักษณะทางกายภาพ
 • หาสาเหตุของอาการที่เกิดจากการมีแอนโดรเจนมากกว่าปกติในผู้หญิงที่มีระดับเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น โดยทำควบคู่กับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ

นอกจากนี้แล้ว แพทย์อาจตรวจระดับของ Androstenedione เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

 • ประเมินการทำงานของต่อมหมวกไต และแยกความแตกต่างระหว่างภาวะที่มีการหลั่งแอนโดรเจนที่เกิดจากต่อมหมวกไต กับแอนโดรเจนที่มีต้นกำเนิดมาจากรังไข่หรืออัณฑะ หากผลตรวจของฮอร์โมน DHEAS และเทสโทสเตอโรนผิดปกติ
 • ช่วยวินิจฉัยเนื้องอกในต่อมหมวกไตชั้นนอก หรือเนื้องอกด้านนอกต่อมหมวกไตที่หลั่ง ACTH รวมถึงแยกภาวะเหล่านี้จากเนื้องอกรังไข่หรือเนื้องอกอัณฑะ และโรคมะเร็ง
 • วินิจฉัย Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) ที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมหมวกไต และติดตามการรักษา CAH นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเทสโทสเตอโรน และ 17-Hydroxyprogesterone ได้อีกด้วย
 • ช่วยวินิจฉัยภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) และตัดความเป็นไปได้อื่นๆ ที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก
 • ช่วยวินิจฉัยภาวะขาดประจำเดือน และการมีขนขึ้นตามร่างกายและใบหน้ามากกว่าปกติในผู้หญิงที่มีผลตรวจฮอร์โมน DHEAS เทสโทสเตอโรน และฮอร์โมนชนิดอื่นๆ ผิดปกติ เช่น FSH LH โปรแลคติน และเอสโตรเจน
 • วินิจฉัยสาเหตุของการมีลักษณะทางกายแบบผู้ชายในเด็กผู้หญิงที่อายุน้อย และการเป็นหนุ่มเร็วกว่าวัยในเด็กผู้ชายที่อายุน้อย
 • ช่วยหาสาเหตุของการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ และตรวจภาวะรังไข่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ (Ovarian failure) หรือภาวะมีบุตรยากในเพศชาย (Testicular failure)

เมื่อไรที่ต้องตรวจ Androstenedione?

แพทย์อาจสั่งให้ตรวจ Androstenedione ควบคู่ หรือหลังจากตรวจฮอร์โมนชนิดอื่นๆ แล้วพบความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ ส่วนภาวะอื่นๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจแอนโดรสตีนไดโอน มีดังนี้

 • เมื่อต้องการประเมินการทำงานของต่อมหมวกไต รังไข่ หรืออัณฑะ
 • ทารกผู้หญิงมีอวัยวะเพศภายนอกที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
 • เด็กผู้หญิงที่อายุน้อยมีลักษณะเด่นของเพศชายที่อาจเกิดจาก CAH หรือภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีแอนโดรเจนมากกว่าปกติ
 • เด็กผู้ชายมีสัญญาณของการเป็นหนุ่มไวกว่าปกติ เช่น อวัยวะเพศใหญ่ มีกล้าม มีขนที่อวัยวะเพศ หรือมีเสียงทุ้มก่อนที่จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวตามปกติ
 • เด็กเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ
 • หญิงสาวที่มีบุตรยาก และมีความผิดปกติ เช่น มีเสียงทุ้ม ไม่มีประจำเดือน หรือรอบเดือนผิดปกติ หัวล้านแบบผู้ชาย และมีกล้าม เป็นต้น

รายละเอียดการตรวจ Androstenedione

Androstenedione เป็นแอนโดรเจนที่เป็นหนึ่งในฮอร์โมนเพศชาย มีหน้าที่จำแนกความแตกต่างทางเพศของผู้ชายและผู้หญิง และเกี่ยวข้องกับการมีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชาย เช่น การมีเสียงใหญ่ และการมีหนวดขึ้นที่ใบหน้า

แม้ว่าแอนโดรสตีนไดโอนจะเป็นฮอร์โมนเพศชาย แต่ก็สามารถพบได้ทั้งในเลือดของผู้ชายและผู้หญิง เพราะฮอร์โมนชนิดนี้เป็นสารตั้งต้นที่ร่างกายสามารถแปลงเป็นแอนโดรเจน เช่น เทสโทสเตอโรน หรือเอสโตรเจนในเพศหญิง

ระดับของแอนโดรสตีนไดโอนในเลือดจะผันแปรในระหว่างวันแบบ Diurnal Pattern และจะผันแปรในระหว่างรอบเดือนของผู้หญิง แพทย์จึงสามารถนำแอนโดรสตีนไดโอนมาใช้เป็นตัวชี้วัดการทำงานของต่อมหมวกไต การผลิตแอนโดรเจน หรือการทำงานของรังไข่และอัณฑะได้ โดยปกติแล้วแพทย์จะตรวจ Androstenedione หลังพบความผิดปกติของเทสโทสเตอโรน หรือ 17-Hydroxyprogesterone

การเป็นเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต เนื้องอกที่ผลิต ACTH และภาวะ Adrenal Hyperplasia สามารถทำให้แอนโดรสตีนไดโอนถูกผลิตออกมามากกว่าปกติ นอกจากนี้ผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic ovary syndrome (PCOS)) ก็อาจมีระดับของแอนโดรสตีนไดโอนสูงเช่นกัน

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29

ความหมายของผลตรวจ Androstenedione

การมีแอนโดรสตีนไดโอนเพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ถึงเนื้องอกต่อมหมวกไต มะเร็งต่อมหมวกไต และโรค Congenital adrenal hyperplasia (CAH) แต่หากพบแอนโดรสตีนไดโอนต่ำ อาจเกิดจากต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ ต่อมหมวกไตทำงานน้อยกว่าปกติ หรือการที่รังไข่หรืออัณฑะทำงานได้น้อยลง

ผู้ที่เป็นโรค CAH ที่กำลังรักษาด้วย Glucocorticoid Steroids หากมีแอนโดรสตีนไดโอนอยู่ในระดับปกติ ก็มีแนวโน้มว่าการรักษาช่วยยับยั้งการผลิตแอนโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ถ้าพบระดับแอนโดรสตีนไดโอนเพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการรักษา

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจ Androstenedione

นอกจากการตรวจ Androstenedione เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ตรวจนักกีฬาที่แอบใช้แอนโดรสตีนไดโอนเป็นสารกระตุ้นได้อีกด้วย สาเหตุหนึ่งที่มีการนำฮอร์โมนชนิดนี้ไปฉีดเป็นสารกระตุ้น เพราะร่างกายสามารถเปลี่ยนแอนโดรสตีนไดโอนเป็น Anabolic steroid เพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ แต่ผลข้างเคียงที่ตามมาคือการขัดขวางการเจริญเติบโตของกระดูก ทำให้ตับเสียหาย และอาจส่งผลเสียต่อหัวใจ

ที่มาของข้อมูล

Lab Test Online, Androstenedione (https://labtestsonline.org/tests/androstenedione), 27 December 2018.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์