แผนประกันสุขภาพ

ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (hospice care benefit) ใช้อย่างไร และครอบคลุมอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (hospice care benefit) ใช้อย่างไร และครอบคลุมอะไรบ้าง

ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นส่วนพิเศษของการประกันสุขภาพที่จ่ายให้สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หากคุณหรือคนที่คุณรักมีประกันสุขภาพ และกำลังพิจารณาขอรับการดูแลระยะสุดท้ายแล้ว นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผลประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะขอรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ คุณต้องมีคุณสมบัติด้วย การจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คุณต้องมีช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ (life expectancy) น้อยกว่าหกเดือน และคุณต้องยินยอมที่จะหยุดการรักษาเพื่อให้หายขาดจากโรค และเลือกการรักษาที่มุ่งให้คุณรู้สึกสุขสบายและคงคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

หากคุณมีประกันสุขภาพและเลือกองค์กรการดูแลระยะสุดท้ายที่ได้รับการรับรองจากทางประกันให้เป็นผู้ให้การดูแลคุณ ค่าใช้จ่ายจะได้รับการจ่ายจากผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายครอบคลุมอะไรบ้าง

ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายครอบคลุมการดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคระยะสุดท้ายของคุณ และจำเป็นต้องใช้เพื่อให้คุณรู้สึกสุขสบาย ซึ่งจ่ายให้สำหรับ

 • -แพทย์ผู้ให้การดูแลระยะสุดท้ายและพยาบาล
 • -ยาที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้คุณรู้สึกสุขสบายและควบคุมหรือป้องกันอาการของคุณ
 • -อุปกรณ์ช่วยสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายที่บ้าน ที่ช่วยในการอาบน้ำและเปลี่ยนผ้าปูเตียง
 • -อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เก้าอี้รถเข็นหรือเตียงโรงพยาบาลที่จำเป็นเพื่อให้คุณสุขสบาย
 • -นักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยให้คุณจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นลำดับ และช่วยให้คุณและครอบครัวจัดการกับความยุ่งยากทางอารมณ์และความเศร้า
 • -การดูแลผู้ป่วยชั่วคราวระยะสั้นเพื่อให้ผู้ดูแลของคุณได้พัก
 • -การบำบัดด้านการพูด กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัดที่จำเป็นเพื่อให้คุณสุขสบาย หรือสอนให้คุณจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในร่างกายของคุณ
 • -บริการด้านอาหารหากจำเป็น
 • -การให้คำปรึกษาด้านความเศร้าสำหรับคุณและคนที่คุณรัก
 • -การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหากจำเป็น สำหรับการจัดการในระยะวิกฤติที่ผ่านการเห็นชอบจากกลุ่มผู้ดูแลระยะสุดท้ายแล้ว และการรับการดูแลที่โรงพยาบาลหรือศูนย์การดูแลที่ติดต่อกับองค์กรการดูแลระยะสุดท้ายของคุณ
 • -สิ่งอื่น ๆ ที่กลุ่มผู้ดูแลของคุณเห็นว่าจำเป็นและช่วยให้คุณสุขสบาย รวมทั้งจำกัดอาการของความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของคุณ

อะไรที่ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ครอบคลุม

ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ครอบคลุมอะไรก็ตามที่มุ่งไปยังการทำให้โรคระยะสุดท้ายของคุณหายขาด ตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการฉายแสงที่มีเป้าหมายในการทำให้ก้อนเนื้อร้ายที่กดไขสันหลังของคุณและทำให้เจ็บปวดหดเล็กลง แต่จะไม่ครอบคลุมการรักษาโดยการฉายแสงที่มุ่งให้โรคของคุณหายขาด ประเด็นสำคัญคืออะไรก็ตามที่การรักษานั้นทำเพื่อควบคุมอาการของคุณเพื่อให้คุณรู้สึกสุขสบายจะอยู่ในความคุ้มครอง หรืออะไรก็ตามที่การรักษานั้นมุ่งไปยังการทำให้โรคระยะสุดท้ายของคุณหายขาดจะไม่อยู่ในความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพักและที่พัก ซึ่งอาจไม่เป็นปัญหาหากคุณอยู่ที่บ้าน แต่หากคุณอยู่ในสถานดูแล ศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิต ศูนย์ให้การดูแล ศูนย์ให้การดูแลระยะสุดท้าย คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการดูแลเหล่านี้เอง หากเป็นที่ชัดเจนว่าคุณจำเป็นต้องอยู่ที่สถานดูแล ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิต หรือศูนย์ให้การดูแลระยะสุดท้าย แต่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ องค์กรการดูแลระยะสุดท้ายบางองค์กรจะใช้เงินบริจาคการกุศลเพื่อช่วยคุณเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้

การช่วยเหลือดังกล่าวมักพิจารณากันเป็นราย ๆ ไป ดังนั้นหากคุณคาดว่านี่จะเป็นปัญหาสำหรับคุณ สอบถามเกี่ยวกับว่าคุณจะเลือกองค์กรให้การดูแลแห่งไหน

บริการห้องฉุกเฉินและรถพยาบาลจะไม่อยู่ในความครอบคลุมของผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จนกว่ากลุ่มผู้ดูแลของคุณจะเห็นว่ามีความจำเป็น และเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยระยุดท้ายของคุณ และจัดการให้คุณได้รับบริการดังกล่าว

อะไรบ้างที่คุณต้องจ่าย

คุณจะมีส่วนร่วมจ่าย (copay)เล็กน้อยเป็นเงิน 5 ดอลลาร์ สำหรับค่ายา ถึงแม้ว่าองค์กรการดูแลระยะสุดท้ายบางแห่งจะยกเลิกส่วนร่วมจ่ายดังกล่าวให้ คุณจะยังมีประกันภัยร่วม (coinsurance) 5% สำหรับการดูแลผู้ป่วยชั่วคราวระยะสั้นใด ๆ ก็ตาม แต่จะไม่มากเกินกว่า 12% ต่อวัน คุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (deductibe) สำหรับประกันสุขภาพแบบ B และประกันภัยร่วมสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ใด ๆ ที่คุณได้รับจากแพทย์ที่ไม่ได้ทำงานให้กับองค์กรการดูแลระยะสุดท้ายของคุณ คุณจำเป็นจะต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพใด ๆ ที่คุณจ่ายอยู่ก่อนที่จะตกลงรับการดูแลระยะสุดท้ายต่อไป ตัวอย่างเช่น หากคุณจ่ายเบี้ยประกันของประกันภัยสุขภาพแบบ B หรือเบี้ยประกันสำหรับประกัน medigap คุณก็ยังคงต้องจ่ายเบี้ยประกันเหล่านี้ต่อไป

จะขอรับผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างไร

ผู้รับการประกันสุขภาพเท่านั้นที่จะขอรับผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ เมื่อคุณเลือกที่จะเข้ารับการดูแลระยะสุดท้าย ส่วนหนึ่งของกระบวนการขอเข้ารับการดูแลจะเป็นการเปลี่ยนจากแผนการประกันสุขภาพปัจจุบันไปเป็นผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยให้คุณเข้ารับการดูแลดังกล่าวจะช่วยในการขอรับผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของคุณด้วย

ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำงานอย่างไร

ผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นส่วนหนึ่งของการประกันสุขภาพ Medicare แบบ A เมื่อคุณตกลงรับการดูแลระยะสุดท้าย ไม่ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมหรือแบบ advantage คุณก็จะได้รับการเปลี่ยนเป็นแบบดั้งเดิมโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมจะจ่ายให้กับองค์กรให้การดูแลระยะสุดท้ายของคุณเป็นจำนวนหนึ่งในแต่ละวัน อัตราการจ่ายเงินในแต่ละวันนี้เรียกว่าอัตราการจ่ายรายวัน (per-diem rate)

องค์กรให้การดูแลระยะสุดท้ายจะจ่ายสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายที่จำเป็นของคุณทั้งหมดจากอัตราการจ่ายรายวันดังกล่าว ซึ่งจะได้เงินนี้ทุกวันไม่ว่าผู้ให้การดูแลระยะสุดท้ายหรือผู้ให้การดูแลที่บ้านของคุณจะไปพบคุณในวันนั้นหรือไม่

องค์กรให้การดูแลระยะสุดท้ายทำหน้าที่คล้าย ๆ กับ HMO ในแง่ที่ว่าคุณได้รับอนุญาตให้ได้รับบริการทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของคุณจากองค์กรดังกล่าวเท่านั้น หรือจากผู้ให้บริการทางสุขภาพรายอื่นที่ได้ทำสัญญาด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการการให้ออกซิเจนที่บ้านและเตียงโรงพยาบาล คุณจะไม่สามารถรับอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้ให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ใด ๆ ที่คุณเลือก แต่คุณต้องรับอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้ให้บริการอุปกรณ์ที่ทางองค์กรของคุณทำสัญญาร่วม และทางผู้ให้การดูแลระยะสุดท้ายของคุณต้องเห็นด้วยว่าคุณจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้

คุณอาจยังได้รับการบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ไม่สัมพันธ์กับความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากผู้ให้บริการที่ไม่ใช่การดูแลในระยะสุดท้าย ตัวอย่างเช่น หากโรคระยะสุดท้ายของคุณคือมะเร็ง คุณอาจยังคงไปพบแพทย์โรคหัวใจของคุณเพื่อรับการรักษาภาวะหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอได้ต่อไป เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของคุณ ซึ่งทางประกันการดูแลระยะสุดท้ายจะไม่ได้จ่ายให้สำหรับแพทย์โรคหัวใจเนื่องจากอยู่นอกเหนือการจ่ายเงินรายวัน การไปพบแพทย์โรคหัวใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของคุณ อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพ Medicare แบบ B ดั้งเดิมจะจ่ายให้กับการไปพบแพทย์โรคหัวใจเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้

ในตัวอย่างอีกแบบ หากการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของคุณคือภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูง (pulmonary hypertension) และคุณจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากคุณหกล้มและสะโพกหัก ประกันสุขภาพ Medicare แบบ A ดั้งเดิมจะจ่ายให้สำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับสะโพกของคุณ และประกันสุขภาพ Medicare แบบ B ดั้งเดิมจะจ่ายให้สำหรับค่ารักษาของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสะโพกของคุณ ด้วยรูปแบบนี้ การดูแลระยะสุดท้ายและประกันสุขภาพจึงทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายโรคระยะสุดท้ายของคุณ (ด้วยผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) เช่นเดียวกับที่ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของคุณ (ด้วยประกันสุขภาพ Medicare แบบ Aและ B)

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการดูแลระยะสุดท้ายหลังจากที่เริ่มผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไปแล้ว

หากคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการดูแลระยะสุดท้ายที่คุณได้ตกลงไปแล้ว คุณอาจเพิกถอนผลประโยชน์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและกลับไปที่ประกันสุขภาพดั้งเดิม

หากคุณต้องการรับบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อไป แต่เปลี่ยนใจเกี่ยวกับองค์กรการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่คุณได้เลือกไปแล้ว คุณอาจเปลี่ยนเป็นองค์กรอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนองค์กรการดูแลเมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ คุณอาจเปลี่ยนได้ครั้งหนึ่งระหว่างช่วง 90 วันแรกของการดูแลของคุณ อีกครั้งหนึ่งระหว่างช่วง 90 วันถัดมาของการดูแล และเปลี่ยนได้ทุก ๆ 60 วันถัดไปต่อจากนี้ หวังว่าคุณจะเลือกองค์กรการดูแลระยะสุดท้ายที่คุณพึงพอใจและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่