การตั้งครรภ์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการตั้งครรภ์ขนาดไหน

เผยแพร่ครั้งแรก 10 มี.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 11 ก.พ. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการตั้งครรภ์ขนาดไหน

ผู้หญิงบางคนชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เป็นที่รู้กันว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากมันสามารถส่งผลกระทบได้ตั้งแต่การปฏิสนธิ และการเติบโตของทารกในครรภ์ ดังนี้

ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการปฏิสนธิ

มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการปฏิสนธิหลายฉบับ แต่ผลการศึกษายังไม่เป็นไปในทางเดียวกันจนสามารถสรุปได้แน่ชัย กล่าวคือ การศึกษาหนึ่งที่สำรวจในเพศหญิงประมาณ 7,000 คน พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 แก้วต่อวันอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากได้ ส่วนในผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า 1 แก้วต่อวัน จะพบภาวะมีบุตรยากได้ต่ำกว่า แต่การศึกษาที่สำรวจในผู้หญิงชาวเดนมาร์กจำนวน 29,000 คน กลับพบว่าผู้หญิงที่ดื่มไวน์มีแนวโน้มจะตั้งครรภ์ได้เร็วกว่าผู้หญิงที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจและรักษาภาวะมีบุตรยากวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 855 บาท ลดสูงสุด 5000 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

180

ในกรณีของการทำ IVF หรือเด็กหลอดแก้ว มีการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์ 1 แก้วต่อวัน ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนทำ IVF การทำ IVF นั้นจะมีโอกาสล้มเหลวเพิ่มขึ้นได้ 3 เท่า และความเสี่ยงต่อความล้มเหลวจะเพิ่มเป็น 4 เท่า หากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัปดาห์ที่เริ่มทำ IVF ส่วนในผู้ชายก็พบว่าแอลกอฮอล์มีผลเช่นกัน คือหากว่าที่คุณพ่อดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนที่จะทำ IVF ความสำเร็จในการปฏิสนธิก็จะลดลงได้

ความเสี่ยงของการแท้งบุตร หากดื่มแอลกอฮอล์ขณะพยายามตั้งครรภ์

เรื่องผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการแท้งบุตรนั้น มีการศึกษามากมายที่ให้ผลแตกต่างกัน งานวิจัยบางชิ้นพบว่าแอลกอฮอล์ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงต่อการแท้งเพิ่มขึ้น ในขณะที่งานวิจัยบางชิ้นกลับพบว่าแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดการแท้งได้ โดยเฉพาะหากดื่มเกินกว่า 3 แก้วต่อวัน

มีงานวิจัยในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจำนวน 18,000 คน พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงก่อนตั้งครรภ์ไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร ในผู้หญิงที่ไม่เคยมีประวัติแท้งบุตรมาก่อน อีกการศึกษาหนึ่งก็พบว่า ความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรจะไม่เพิ่มขึ้น หากผู้หญิงจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ไม่เกิน 2 แก้วต่อวัน (ในช่วงก่อนตั้งครรภ์)

อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยที่ศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้หญิงที่ทำ IVF กลับให้ผลที่ต่างออกไป การศึกษาหนึ่งซึ่งรวบรวมกลุ่มตัวอย่างจากคลินิกผู้มีบุตรยากหลายแห่งในแคลิฟอเนียร์พบว่า ผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 แก้วต่อวัน จะมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มน้อยกว่า และความเสี่ยงต่อการแท้งจะยิ่งเพิ่มขึ้น หากมีการดื่มในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนทำ IVF

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

E02

นอกจากนี้ ในกรณีการทำ IVF การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชายก็มีผลเช่นกัน โดยการศึกษาพบว่าผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์เพียง 1 แก้วต่อวันในช่วง 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนก่อนทำ IVF จะทำให้ความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และที่น่าตกใจกว่านั้นคือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนการเก็บเชื้ออสุจิเพื่อทำ IVF จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้มากถึง 38 เท่า

ผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์

เมื่อตั้งครรภ์แล้ว คุณควรลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างเด็ดขาด หรือทางที่ดี หากพบว่าประจำเดือนขาดก็ควรเริ่มงดดื่มแอลกอฮอล์ทันที แม้จะยังตรวจไม่พบว่าตั้งครรภ์ก็ตาม

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยในขณะตั้งครรภ์ แต่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วให้คุณเลิกดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้ โดยความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่

  • ทารกมีความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น ใบหน้าพิการผิดรูป
  • ทารกมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์
  • เกิดการคลอดก่อนกำหนด
  • ทารกมีภาวะปัญญาอ่อน หรือบกพร่องทางสติปัญญาในระยะยาว
  • กลุ่มอาการ FASD หรือ Fetal alcohol spectrum disorder เป็นชื่อเรียกกลุ่มอาการผิดปกติของทารกในครรภ์จากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา
  • ทารกตายคลอด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจและรักษาภาวะมีบุตรยากวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 855 บาท ลดสูงสุด 5000 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

180

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย หากคุณทราบว่าตัวเองกำลัง (หรือสงสัยว่า) ตั้งครรภ์ ให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเด็ดขาด

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเดือนแรกที่ตั้งครรภ์ เป็นอันตรายต่อทารกแค่ไหน?

กว่าจะตรวจพบว่าตั้งครรภ์ คุณแม่ก็ต้องมีอายุครรภ์อย่างน้อย 4 สัปดาห์แล้ว ซึ่งตัวอ่อนที่กำลังพัฒนาไปเป็นทารกก็อยู่ในครรภ์คุณมาแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้เป็นอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์หรือไม่เป็นเรื่องที่ตอบได้ยาก

มีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงก่อนตั้งครรภ์จนถึงช่วงอายุครรภ์ 15 สัปดาห์ ในผู้หญิงจำนวน 5,000 คน พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับภาวะครรภ์เป็นพิษ การเจริญผิดปกติของตัวอ่อนในมดลูก การคลอดก่อนกำหนด หรือทารกมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์

แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยที่รายงานอัตราการแท้งบุตร หรือภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังคลอด เราจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงการตั้งครรภ์เดือนแรกจะไม่มีอันตราย

หากคุณยังต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้จะอยู่ในระหว่างพยายามตั้งครรภ์ สิ่งที่ควรทำคือ หลีกเลี่ยงการดื่มในช่วงหลังตกไข่จนถึงวันที่ประจำเดือนมาในครั้งต่อไป หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในเดือนที่ทำ IVF และถ้าคุณรู้สึกอยากดื่มอะไรสักอย่างจริงๆ จนทนไม่ไหว ให้ลองดื่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์จำพวกค็อกเทล (Cocktail )หรือเวอร์จินดริงก์ (Virgin Drink) เช่น แชมเปญไร้แอลกอฮอล์ หรือเวอร์จินบลัดดีแมรี (Virgin Bloody Mary) เป็นต้น

ที่มาข้อมูล

Rachel Gurevich, Do You Need to Avoid Alcoholic Drinks When Trying to Get Pregnant? (https://www.verywellfamily.com/drinking-when-trying-to-conceive-4118991), November 2018

Jill Stovsky, Should I stop drinking before I start trying to conceive? (https://www.babycenter.com/404_should-i-stop-drinking-before-i-start-trying-to-conceive_5248.bc), April 2017


15 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Alcohol and pregnancy. MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/ency/article/007454.htm)
Drinking Alcohol While Pregnant in First 3 Weeks: Is It Safe?. Healthline. (https://www.healthline.com/health/pregnancy/drinking-alcohol-while-pregnant-first-3-weeks)
Drinking alcohol while pregnant. NHS (National Health Service). (https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/alcohol-medicines-drugs-pregnant/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม