ความรู้สุขภาพ

พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behavior)

พฤติกรรมก้าวร้าวคืออะไร เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นเกิดจากอะไร?
เผยแพร่ครั้งแรก 6 เม.ย. 2019 อัปเดตล่าสุด 11 ก.พ. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behavior)

พฤติกรรมก้าวร้าว คืออะไร

ความก้าวร้าว เป็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน และความรู้สึกของคนรอบข้าง ซึ่งการมีพฤติกรรมก้าวร้าวนั้น สามารถทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลอื่นๆ แย่กว่าเดิมหรือสิ้นสุดลง

เมื่อคุณเข้าสู่ช่วงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว คุณจะรู้สึกหงุดหงิดและกระสับกระส่าย รู้สึกหุนหันพลันแล่น และยากที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเอง ในช่วงนี้คุณอาจไม่สามารถคิดหรือยับยั้งใจได้เลยว่า พฤติกรรมใดที่เหมาะสมต่อผู้อื่นบ้าง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

ความก้าวร้าว เป็นพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน หรือเก็บกดไว้ภายในใจก็ได้ ในกรณีที่เกิดการระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรงเป็นครั้งคราว ถือเป็นเรื่องปกติในบางสถานการณ์ที่เหมาะสม แต่ถ้าหากคุณสังเกตว่าตนเองก้าวร้าวบ่อยครั้ง หรือตระหนักว่าไม่ใช่เรื่องปกติ ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อทำความเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวของคุณ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

สาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวและอารมณ์รุนแรง

มีปัจจัยหลายอย่าง ที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรมของคุณ ได้แก่

 • สุขภาพกาย
 • สุขภาพจิต
 • สภาพครอบครัว
 • ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • สภาพแวดล้อมในที่ทำงานหรือโรงเรียน
 • ปัจจัยทางสังคมหรือเศรษฐกิจ
 • คุณลักษณะส่วนบุคคล
 • ประสบการณ์ชีวิต

ในผู้ใหญ่บางคน อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อตอบโต้ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การก้าวร้าวเมื่อรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง การก้าวร้าวเมื่อรู้สึกเครียด พฤติกรรมนี้อาจเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) หรือภาวะสุขภาพจิตอื่นๆ ได้

ความผิดปกติทางการแพทย์ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว

ภาวะทางการแพทย์บางอย่าง อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตจนสามารถนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวได้ เช่น

นอกจากนี้ ความเสียหายในสมองก็อาจส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ก้าวร้าวได้เช่นกัน โดยอาจเกิดจาก

ภาวะความผิดปกติที่แตกต่างกัน อาจทำให้เกิดความก้าวร้าวในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น หากคุณเป็นโรคออทิสติกหรือโรคอารมณ์สองขั้ว คุณอาจแสดงอาการก้าวร้าวเมื่อรู้สึกหงุดหงิด หรือไม่สามารถอธิบายความรู้สึกตัวเองได้ แต่หากคุณเป็นโรคเกเรก้าวร้าว คุณจะก้าวร้าวก็ต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง

พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก เกิดจากอะไร

ความก้าวร้าวในเด็ก อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • ความสามารถในการอยู่ร่วมสังคมต่ำ
 • ความผิดปกติหรือโรคที่ซ่อนอยู่
 • ความเครียดหรือความอึดอัดทางกายและอารมณ์

ลูกของคุณอาจเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวหรือพฤติกรรมรุนแรงตามตัวอย่างที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง เช่น สมาชิกในครอบครัว ครูประจำชั้น หรือเพื่อนร่วมชั้น และจะยิ่งกระตุ้นให้เขามีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้น หากคุณเผลอส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจ ด้วยการเพิกเฉยไม่ใส่ใจ หรือให้รางวัลพวกเขาเมื่อมีพฤติกรรมก้าวร้าว

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

แต่บางครั้งเด็ก ๆ ก็อาจระเบิดอารมณ์รุนแรงออกมา เนื่องจากความกลัวหรือความหวาดระแวง คุณอาจพบว่าลูกของคุณแสดงอาการก้าวร้าวในช่วงที่พวกเขาต้องการจะจัดการกับปัญหาหรือความสับสนต่างๆ ด้วยตัวเอง

พฤติกรรมก้าวร้าวจะพบได้บ่อยมากในกลุ่มเด็กออทิสติกหรือกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อไรก็ตามที่พวกเขารู้สึกหงุดหงิด ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ หรือไม่สามารถอธิบายสิ่งใดที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดได้ รวมถึงการอยู่ในสถานการณ์ที่พฤติกรรมของพวกเขาไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม พวกเขาจะแสดงความก้าวร้าวออกมาอย่างชัดเจน

พฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น เกิดจากอะไร

พฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่นถือเป็นเรื่องธรรมดาที่พบได้ทั่วไป มีวัยรุ่นมากมายที่แสดงท่าทีหยาบคายหรือชอบโต้เถียงในบางครั้ง แต่ถ้าหากลูกวัยรุ่นของคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้เป็นประจำ อาจเป็นไปได้ว่าเขากำลังมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นปัญหาอยู่

 • ใช้เสียงตะคอกขณะโต้เถียง
 • ใช้กำลังต่อสู้
 • รังแกคนอื่น

ในบางกรณี พวกเขาอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ เช่น

 • ความตึงเครียด
 • แรงกดดันจากเพื่อน
 • การติดสารเสพติด
 • ความสัมพันธ์ที่แย่กับสมาชิกครอบครัวหรือคนอื่น

ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่อาจทำให้หลายคนรู้สึกเครียดและวิตกกังวล หากไม่เข้าใจหรือไม่รู้วิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ก็อาจนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา ยิ่งถ้าหากมีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย ก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าว

การจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวที่ดีที่สุด คือการหาสาเหตุที่เป็นต้นตอของปัญหานี้ก่อน เพราะการรักษาพฤติกรรมก้าวร้าวจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุของการมีพฤติกรรมนี้ โดยเริ่มจากพูดคุยกับแพทย์เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาของพฤติกรรมนี้ สำหรับบางคน การได้พูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจ เช่น จิตแพทย์ ก็อาจทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้ว

ในบางกรณี คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่น่าหงุดหงิดด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรืออาจจำเป็นต้องเปลี่ยนงานที่คุณทำ นอกจากนี้ คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือในสถานการณ์ที่น่าผิดหวัง เช่น การใช้เหตุผลอธิบายทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องพูดจาก้าวร้าวหรือใช้อารมณ์

ในกรณีที่พฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากความคิดของคุณเอง แพทย์อาจแนะนำให้ทำการรักษาทางจิตบำบัดร่วมด้วย เช่น การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)) ที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ถึงวิธีการควบคุมพฤติกรรมตนเอง และช่วยให้คุณเข้าใจและระลึกถึงผลของการกระทำของคุณ

ในบางกรณี แพทย์อาจสั่งยาเพื่อรักษาพฤติกรรมก้าวร้าวของคุณ เช่น ยากลุ่มกันชัก (AED) หรือยาควบคุมอารมณ์ หากคุณเป็นโรคจิตเภท โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคอารมณ์สองขั้ว

แนวโน้มของพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคต

หากไม่จัดการพฤติกรรมก้าวร้าวของตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม อาจนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวที่รุนแรงมากขึ้น จนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือกับผู้อื่นในอนาคตได้

ที่มาของข้อมูล

Amber Erickson Gabbey and Tim Jewell, Aggressive behavior (https://www.healthline.com/symptom/aggressive-behavior), January 17, 2016.


11 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Factors That Lead to Aggression. Verywell Mind. (https://www.verywellmind.com/what-is-aggression-2794818)
Aggressive Behavior | Definition & Patient Education. Healthline. (https://www.healthline.com/health/aggressive-behavior)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม