Adrenaline (อะดรีนาลีน) - ยากลุ่มที่มีฤทธิ์ในการหดตัวของหลอดเลือด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 839,466 คน

อะดรีนาลีน หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ อีพิเนปฟรีน (epinephrine) อะดรีนาลีนเป็นฮอร์โมน สารสื่อประสาท และมีการใช้ในทางการแพทย์ โดยปกติแล้วอะดรีนาลีนสร้างขึ้นจากทั้งมนต่อมหมวกไต และสร้างจากเซลล์ประสาทบางกลุ่ม มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองแบบ fight-or-flight (สู้ หรือ ถอย) เมื่อเจอเหตุการณ์กระทันหัน โดยอะดรีนาลีนจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ เพิ่มการบีบตัวของหัวใจ รูม่านตาขยาย และเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ทำงานโดยจับกับตัวรับอัลฟ่า และตัวรับบีต้า อะเรีนาลีนพบในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดรวมไปถึงในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ผู้ที่สามารถคัดแยกอีพิเนปฟรีนออกมาได้คนแรก คือ Napoleon Cybulski ในปีค.ศ. 1895 และมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์โดยใช้เป็นยาสำหรับผ่าตัดตาโดยจักษุแพทย์ ชื่อ William H. Bates ในปีค.ศ. 1896 ในปีค.ศ. 1901 นีกเคมีชาวญี่ปุ่นสามารถคัดแยกและทำให้อดรีนสลีนมีความบริสุทธิ์โดยคัดแยกจากต่อมหมวกไตของแกะและวัว และในปีค.ศ. 1904 อะดรีนาลีนถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์สองคน ได้แก่ Fredrich Stolz และ Henry Drysdale Dakin ในทางการแพทย์มีการใช้อะดรีนาลีนในภาวะอาการแพ้แบบ anaphylaxis ในภาวะหัวใจหยุดเต้น และภาวะเลือดออกที่หลอดเลือดชั้นผิว ยาอะดรีนาลีนในรูปแบบสูดพ่นใช้เพื่อรักษาอาการไอกรน และอาจใช้ในโรคหืดเมื่อการรักษาด้วยยาอื่นไม่ได้ผล สามารถบริหารยาผ่านการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Adrenalineที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

  • ข้อบ่งใช้สำหรับ anaphylactic shock
  • ข้อบ่งใช้สำหรับโรคหืดเฉียบพลัน
  • ข้อบ่งใช้สำหรับเพิ่มการเต้นของหัวใจในการช่วยชีวิต
  • ข้อบ่งใช้สำหรับความดันในลูกตาสูง หรือต้อหินมุมเปิด

กลไกการออกฤทธิ์ของยาAdrenaline

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อะดรีนาลีน เป็นยากลุ่มที่มีฤทธิ์ในการหดตัวของหลอดเลือด อะดรีนาลีนออกฤทธิ์โดยตรงที่บริเวณสมองส่วนอะดรีนัล เมดัลลา (adrenal medulla) กระตุ้นระบบซิมพาเทติกของร่างกายผ่านการกระตุ้นตัวรับอะดรีเนอจิก ชนิกอัลฟ่า และบีต้า (alpha, beta adrenergic receptor) เป็นผลให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดลม ซึ่งใช้คุณสมบัตินี้ในโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ และทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัว มักจะมีการเติมอะดรีนาลีนลงในยาชาเฉพาะที่เพื่อป้องกันการแพร่ในบริเวณกว้าง เพื่อจำกัดการดูดซึม เพื่อเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์ และลดอันตรายจากการเกิดพิษของยาชา

ข้อบ่งใช้ของยาAdrenaline

ข้อบ่งใช้สำหรับ anaphylactic shock ยาในรูปแบบยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1000 ยาขนาด 500 ไมโครกรัม (0.5 มิลลิลิตร) ให้ยาซ้ำทุก 5 นาทีจนกว่าอาการจะดีขึ้น ขนาดการใช้ยาในเด็ก ขนาดยาขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนัก โดยขนาดยาปกติในเด็ก คือ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับยาในรูปแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 0.5 มิลลิกรัม (0.5 มิลลิลิตรของยาที่มีอัตราส่วนความเข้มข้น 1:10000) ให้ยาในอัตรา 100 ไมโครกรัมต่อนาที หยุดให้ยาเมื่อมีการตอบสนอง ข้อบ่งใช้สำหรับโรคหืดเฉียบพลัน ยาในรูปแบบยาสูดแอโรซอล ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาสูดเทียบเท่ากับยาอะดรีนาลีนขนาด 160 ถึง 275 ไมโครกรัม อาจให้ยาซ้ำในอีก 3 ชั่วโมงหากอาการไม่ดีขึ้น สำหรับ ยาในรูปแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ อัตราส่วนความเข้มข้น 1:1000 ใช้ยา 0.3 ถึง 0.5 มิลลิลิตร ซึ่งเทียบเท่ากับยา 300 ถึง 500 ไมโครกรัม อาจให้ยาผ่านการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาดการใช้ยาในเด็ก อัตราส่วนความเข้มข้น 1:1000 ใช้ยา 0.01 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับยา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อาจให้ยาผ่านการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ข้อบ่งใช้สำหรับเพิ่มการเต้นของหัวใจในการช่วยชีวิต ยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 1 มิลลิกรัม อาจให้ยาซ้ำทุก 2 ถึง 3 นาทีตลอดระหว่างการช่วยชีวิต ขนาดการใช้ยาในเด็กขนาดเริ่มต้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อาจให้ยาซ้ำทุก 2 ถึง 3 นาทีตลอดระหว่างการช่วยชีวิต ข้อบ่งใช้สำหรับความดันในลูกตาสูง หรือต้อหินมุมเปิด ยาในรูปแบบยาหยอดตา ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ความเข้มข้น 0.5% 1% หรือ 2% หยอดวันละหนึ่งถึงสองครั้ง

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาAdrenaline

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยาAdrenaline

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยหลอดเลือดอุดตัน - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยต้อหินมุมปิด - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาอาดรีนารีน - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจเต้นเร็ว - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูง - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยเบาหวาน - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส์ - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาAdrenaline

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ผลต่อระบบประสาท รบกวนการทำงานของระบบทางเดินอาหาร เกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด อั้นปัสสาวะไม่อยู่ หายใจลำบาก ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เหงื่อออกมาก มีการหลั่งน้ำลายมากขึ้น อ่อนแรง อาการสั่น รู้สึกเย็นปลายมือปลายเท้า ภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ เกิดเนื้อตาย เมื่อใช้ยาในรูปแบบยาหยอดตา อาจทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด ตาแพ้แสง ตาเกิดอาการอักเสบ

ข้อมูลการใช้ยาAdrenalineในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายาAdrenaline

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์