Adrenaline (อะดรีนาลีน) - ยากลุ่มที่มีฤทธิ์ในการหดตัวของหลอดเลือด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,549,977 คน

อะดรีนาลีน หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ อีพิเนปฟรีน (epinephrine) อะดรีนาลีนเป็นฮอร์โมน สารสื่อประสาท และมีการใช้ในทางการแพทย์ โดยปกติแล้วอะดรีนาลีนสร้างขึ้นจากทั้งมนต่อมหมวกไต และสร้างจากเซลล์ประสาทบางกลุ่ม มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองแบบ fight-or-flight (สู้ หรือ ถอย) เมื่อเจอเหตุการณ์กระทันหัน โดยอะดรีนาลีนจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ เพิ่มการบีบตัวของหัวใจ รูม่านตาขยาย และเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ทำงานโดยจับกับตัวรับอัลฟ่า และตัวรับบีต้า อะเรีนาลีนพบในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดรวมไปถึงในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ผู้ที่สามารถคัดแยกอีพิเนปฟรีนออกมาได้คนแรก คือ Napoleon Cybulski ในปีค.ศ. 1895 และมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์โดยใช้เป็นยาสำหรับผ่าตัดตาโดยจักษุแพทย์ ชื่อ William H. Bates ในปีค.ศ. 1896 ในปีค.ศ. 1901 นีกเคมีชาวญี่ปุ่นสามารถคัดแยกและทำให้อดรีนสลีนมีความบริสุทธิ์โดยคัดแยกจากต่อมหมวกไตของแกะและวัว และในปีค.ศ. 1904 อะดรีนาลีนถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์สองคน ได้แก่ Fredrich Stolz และ Henry Drysdale Dakin ในทางการแพทย์มีการใช้อะดรีนาลีนในภาวะอาการแพ้แบบ anaphylaxis ในภาวะหัวใจหยุดเต้น และภาวะเลือดออกที่หลอดเลือดชั้นผิว ยาอะดรีนาลีนในรูปแบบสูดพ่นใช้เพื่อรักษาอาการไอกรน และอาจใช้ในโรคหืดเมื่อการรักษาด้วยยาอื่นไม่ได้ผล สามารถบริหารยาผ่านการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Adrenalineที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

  • ข้อบ่งใช้สำหรับ anaphylactic shock
  • ข้อบ่งใช้สำหรับโรคหืดเฉียบพลัน
  • ข้อบ่งใช้สำหรับเพิ่มการเต้นของหัวใจในการช่วยชีวิต
  • ข้อบ่งใช้สำหรับความดันในลูกตาสูง หรือต้อหินมุมเปิด

กลไกการออกฤทธิ์ของยาAdrenaline

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อะดรีนาลีน เป็นยากลุ่มที่มีฤทธิ์ในการหดตัวของหลอดเลือด อะดรีนาลีนออกฤทธิ์โดยตรงที่บริเวณสมองส่วนอะดรีนัล เมดัลลา (adrenal medulla) กระตุ้นระบบซิมพาเทติกของร่างกายผ่านการกระตุ้นตัวรับอะดรีเนอจิก ชนิกอัลฟ่า และบีต้า (alpha, beta adrenergic receptor) เป็นผลให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดลม ซึ่งใช้คุณสมบัตินี้ในโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ และทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัว มักจะมีการเติมอะดรีนาลีนลงในยาชาเฉพาะที่เพื่อป้องกันการแพร่ในบริเวณกว้าง เพื่อจำกัดการดูดซึม เพื่อเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์ และลดอันตรายจากการเกิดพิษของยาชา

ข้อบ่งใช้ของยาAdrenaline

ข้อบ่งใช้สำหรับ anaphylactic shock ยาในรูปแบบยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:1000 ยาขนาด 500 ไมโครกรัม (0.5 มิลลิลิตร) ให้ยาซ้ำทุก 5 นาทีจนกว่าอาการจะดีขึ้น ขนาดการใช้ยาในเด็ก ขนาดยาขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนัก โดยขนาดยาปกติในเด็ก คือ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับยาในรูปแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 0.5 มิลลิกรัม (0.5 มิลลิลิตรของยาที่มีอัตราส่วนความเข้มข้น 1:10000) ให้ยาในอัตรา 100 ไมโครกรัมต่อนาที หยุดให้ยาเมื่อมีการตอบสนอง ข้อบ่งใช้สำหรับโรคหืดเฉียบพลัน ยาในรูปแบบยาสูดแอโรซอล ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาสูดเทียบเท่ากับยาอะดรีนาลีนขนาด 160 ถึง 275 ไมโครกรัม อาจให้ยาซ้ำในอีก 3 ชั่วโมงหากอาการไม่ดีขึ้น สำหรับ ยาในรูปแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ อัตราส่วนความเข้มข้น 1:1000 ใช้ยา 0.3 ถึง 0.5 มิลลิลิตร ซึ่งเทียบเท่ากับยา 300 ถึง 500 ไมโครกรัม อาจให้ยาผ่านการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาดการใช้ยาในเด็ก อัตราส่วนความเข้มข้น 1:1000 ใช้ยา 0.01 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับยา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อาจให้ยาผ่านการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ข้อบ่งใช้สำหรับเพิ่มการเต้นของหัวใจในการช่วยชีวิต ยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 1 มิลลิกรัม อาจให้ยาซ้ำทุก 2 ถึง 3 นาทีตลอดระหว่างการช่วยชีวิต ขนาดการใช้ยาในเด็กขนาดเริ่มต้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อาจให้ยาซ้ำทุก 2 ถึง 3 นาทีตลอดระหว่างการช่วยชีวิต ข้อบ่งใช้สำหรับความดันในลูกตาสูง หรือต้อหินมุมเปิด ยาในรูปแบบยาหยอดตา ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ความเข้มข้น 0.5% 1% หรือ 2% หยอดวันละหนึ่งถึงสองครั้ง

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาAdrenaline

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยาAdrenaline

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยหลอดเลือดอุดตัน - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยต้อหินมุมปิด - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาอาดรีนารีน - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจเต้นเร็ว - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูง - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยเบาหวาน - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส์ - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาAdrenaline

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ผลต่อระบบประสาท รบกวนการทำงานของระบบทางเดินอาหาร เกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด อั้นปัสสาวะไม่อยู่ หายใจลำบาก ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เหงื่อออกมาก มีการหลั่งน้ำลายมากขึ้น อ่อนแรง อาการสั่น รู้สึกเย็นปลายมือปลายเท้า ภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ เกิดเนื้อตาย เมื่อใช้ยาในรูปแบบยาหยอดตา อาจทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด ตาแพ้แสง ตาเกิดอาการอักเสบ

ข้อมูลการใช้ยาAdrenalineในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายาAdrenaline

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์