อาการและการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นนั้นมาจากอาการ อาการแสดงพฤติกรรมและประวัติมากกว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

อาการของโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder หรือ ADHD) นั้นมักมีได้หลายรูปแบบขึ้นกับประเภทและความรุนแรงของโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้สามารถวินิจฉัยได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่พบว่าจากคำจำกัดความของโรคนี้แล้ว มักจะทำให้เกิดอาการในช่วงวัยเด็ก แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ในขณะนั้นก็ตาม

อาการและอาการแสดง

อาการแสดงสำคัญของโรคนี้คือการมีสมาธิสั้น ซน และหุนหันพลันแล่น เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นอาจจะ

 • เบื่อง่ายหรือวอกแวกง่าย
 • มีปัญหาในการทำสมาธิ
 • มีปัญหาในการทำงานหรือกิจกรรมให้เสร็จ
 • มักฝันกลางวันบ่อยๆ
 • มีปัญหาในการทำตามคำสั่ง
 • เปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งบ่อยๆ
 • ขี้ลืม
 • มีปัญหาในการทำความเข้าใจกับข้อมูลอย่างรวดเร็ว

เด็กที่มีอาการซนอาจจะ

 • พูดมาก
 • กระวนกระวาย อยู่ไม่สุข
 • เคลื่อนที่ตลอดเวลา
 • มีปัญหาในการนั่งเงียบๆ หรือนั่งนิ่งๆ
 • วิ่ง กระโดด หรือปีนป่ายไปรอบๆ ตลอดเวลา สม่ำเสมอ

เด็กที่มีอาการหุนหันพลันแล่นอาจจะ

 • ไม่มีความอดทน
 • มีปัญหาในการรอให้ถึงคิวของตัวเอง
 • มักขัดจังหวะคนอื่นๆ
 • แสดงอาการหรือพูดโดยไม่ได้คิด

การทดสอบโรคสมาธิสั้น

ไม่มีการทดสอบใดๆ ที่สามารถใช้เพื่อวินิจฉัยโรคนี้ได้ แต่แพทย์มักจะต้องใช้การประเมินพฤติกรรมของเด็กหรือผู้ใหญ่อย่างละเอียด รวมถึงประวัตืทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะสามารถวินิจฉัยโรคนี้

การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น

การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้โดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาใน Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders โดยเด็กจะต้องมีอาการผิดปกติอย่างน้อย 6 ข้อ มาอย่างน้อย 6 เดือนซึ่งไม่เหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงอายุ ในผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นที่อายุมากกว่า 17 ปีจะต้องมีอาการอย่างน้อย 5 ข้อเพื่อให้เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย อาการเหล่านี้ยังต้องมีการส่งผลอย่างชัดเจนต่อการเข้าสังคม การทำงาน หรือที่โรงเรียน

นอกจากนั้น ยังจะต้องเกิดขึ้นในอย่างน้อย 2 สถานที่ (เช่น ที่บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ) จะต้องเป็นตั้งแต่ก่อนอายุ 12 ปี การวินิจฉัยโรคนี้มักต้องใช้หลายขั้นตอน แพทย์จะต้องมีการตรวจทางการแพทย์อย่างละเอียดและทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวเพื่อให้ได้ประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย

การวินิจฉัยในเด็กเล็ก

ในเด็กบางคนอาจเริ่มมีอาการของโรคนี้ได้ตั้งแต่อายุ 2 หรือ 3 ปี แต่การวินิจฉัยความผิดปกติในเด็กที่เล็กมากๆ นั้นเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากปัญหาทางด้านพัฒนาการ เช่น ด้านภาษาที่ช้ากว่าปกติอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอาการของโรคนี้ได้ ดังนั้นในเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กกว่าอาจจะต้องการการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด นักจิตวิทยา จิตแพทย์ หรือกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก) เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แม่นยำ

การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นที่มากเกินไป

มีข้อมูลทางสถิติที่พบว่ามีจำนวนเด็กที่เป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคได้กล่าวว่าความชุกของการเกิดโรคสมาธิสั้นนั้นเพิ่มขึ้น 42% จากปี ค.ศ. 2003 มาเป็นปี ค.ศ. 2011 มีเด็กชายอายุ 14 ปีมากกว่า 20% ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้น

ผู้เชี่ยวชาญบางคนจึงกำลังกังวลว่า โรคนี้อาจถูกใช้ในการวินิจฉัยที่มากเกินไปจากแรงกดดันทางสังคมเพื่อให้การรักษาพฤติกรรมบางอย่างและเนื่องจากโรงเรียนมีความสนใจมากขึ้น แต่หลายคนเชื่อว่าโรคนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้มีเด็กจำนวนมากขึ้นที่เข้ามารับการรักษา

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

อยากรู้อาการของการเป็นสมาธิสั้นในผู้ใหญ่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคเด็กสมาธิสั้นมีอาการแบบไหนคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่