Aciclovir

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 21, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 415,928 คน

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Acevax, Aciclovir Sodium Naprod Life Sciences, Alvoles, Clinovir, Clinovir Cream, Covir, Covir Cream, Entir, Herpenon, Herpenon Cream, Lermex, Marvir Cream, Ranvir, Vilerm, Vilerm Cream, Viraxy, Viraxy Cream, Virless Cream, Virogon, Virogon Cream, Vivir, Vivir Cream, Vizo, Vizo Cream, Zevin, Zevin Cream, Zocovin, Zocovin Cream, Zorax, Zovirax Cream, Zovirax Opthmic Ointment

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

รูปแบบและส่วนประกอบของยา

อะไซโคลเวียร์ (acyclovir) เป็นยากลุ่ม ยาต้านไวรัส (antiviral) ยาสำหรับรับประทานยาเม็ดมี 3 ขนาด ประกอบด้วยอะไซโคลเวียร์ ขนาด 200, 400 และขนาด 800 มิลลิกรัมยาครีมสำหรับทาภายนอก ประกอบด้วยอะไซโคลเวียร์ ความเข้มข้น 5% ยาขี้ผึ้งป้ายตา ประกอบด้วยอะไซโคลเวียร์ ความเข้มข้น 3% และยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ประกอบด้วยอะไซโคลเวียร์ ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อะไซโคลเวียร์ ถูกเปลี่ยนเป็นอะไซโคลเวียร์ โมโนฟอสเฟต โดยเอนไซม์ไธมิดีน ไคเนสของไวรัส (thymidine kinase) จากนั้นจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างอีกครั้งให้อยู่ในรูปไตรฟอสเฟต โดยโครงสร้างนี้จะเข้ายับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ DNA และการเพิ่มจำนวนของไวรัส โดยแข่งขันกับดีออกซีกวาโนซีน ไตรฟอสเฟต (deoxy guanosine triphosphate) ที่เข้าจับกับเอนไซม์ดีเอ็นเอ โพลิเมอร์เรส (DNA polymerase) ของไวรัส

ข้อบ่งใช้

ยาอะไซโคลเวียร์ ชนิดขี้ผึ้งป้ายตา มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ Herpes simlex ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดความเข้มข้น 3% ป้ายเปลือกตาล่างด้านในวันละ 5 ครั้ง ห่างกัน 4 ชั่วโมง ใช้ยาต่อเนื่องไปอีก 3 วันหลังจากอาการหายดีแล้วยาขี้ผึ้งสำหรับป้ายตาอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการมองเห็น ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรหลังการใช้ยา 

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

ยาอะไซโคลเวียร์ ชนิดครีม สำหรับทาภายนอก มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ Herpes simlex ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดความเข้มข้น 5% ทาบริเวณที่ติดเชื้อวันละ 5-6 ครั้ง เป็นเวลา 5-10 วัน

ยาอะไซโคลเวียร์ ชนิดยาเม็ด สำหรับรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาการติดเชื้อ Herpes simlex ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ รับประทาน 200 มิลลิกรัม วันละ 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 4 ชั่วโมงในช่วงที่ตื่น เป็นเวลา 5-10 วัน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ Herpes zoster ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่800 มิลลิกรัม วันละ 5 ครั้งเป็นเวลา 7-10วัน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ Varicella zoster ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 800 มิลลิกรัม วันละ 4-5 ครั้งเป็นเวลา 5-7 วัน

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ หรือมีการแพ้ยาวาลาไซโคลเวียร์ (valaciclovir)
  • ระวังการใช้ยาผู้ป่วยที่มีภาวะของระบบประสาทผิดปกติ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยออกซิเจนต่ำ หรือภาวะตับผิดปกติรุนแรง หรือมีระดับอิเลกโทรไลต์ในร่างกายผิดปกติ
  • ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของบิลิรูบินในกระแสเลือด และเอนไซม์ตับ เกิดผื่นแดง เป็นไข้ ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตับอักเสบ ดีซ่าน สับสน เห้นภาพหลอน อาการสั่น ชัก ผมร่วง อาจะเกิดการปวดบริเวณที่ฉีด ผลข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ ไตวาย ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ภาวะเลือดออกในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง การแพ้ยาอย่างรุนแรง การใช้ยาเกินขนาด อาจส่งผลให้ค่า BUN และครีอะทินิน (creatinine) ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดภาวะไตวาย โคมา ชัก

ข้อมูลการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษา

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15 ถึง 25 องศาเซลเซียสเก็บให้พ้นจากแสงแดด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์