Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

ตารางศัพท์คำย่อในโรงพยาบาล

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,329,082 คน

ตารางศัพท์คำย่อในโรงพยาบาล

ตารางศัพท์คำย่อในโรงพยาบาล

คำศัพท์และตัวย่อมากมาย ที่พบในชีวิตประจำวัน ล้วนมีความหมายสำหรับกลุ่มงานนั้นๆ อักษรย่อทางการแพทย์ก็เช่นกัน นิยมใช้กันในโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทย ที่เราจะเห็นบ่อยๆก็เช่น IPD, ICU, OPD, ER, MED และ SUR ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนนั้นจะรู้จากตัวย่อและความหมาย แต่อาจไม่ทราบถึงคำเต็มภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริง

นอกจากคำย่อบนป้ายบอกทางแล้ว เรายังพบในเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆของวงการแพทย์ เพื่อให้เข้าใจและสื่อความตรงกัน HonestDocs จึงรวบรวมคำศัพท์ของคำย่อ คำเต็ม และความหมายของคำนั้นๆ ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ค้นหาและเข้าใจบนเว็บไซต์นี้

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

คำย่อรักษาโรค • ชื่อแผนกในโรงพยาบาล • คำย่อชื่อโรค

ค้นหาคำย่อ

ฐานข้อมูลล่าสุด : กุมภาพันธ์ 2559
ความหมาย คำศัพท์ย่อ คำศัพท์เต็ม
ความหมาย คำศัพท์ย่อ คำศัพท์เต็ม
ช่องท้อง Abd Abdomen
การกำเริบฉับพลัน AE Acute Exacerbation
หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน AF Atrial Fibrillation
ลำไส้อักเสบฉับพลัน AGE Acute Gastroenteritis
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคเอดส์ AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
แอนติบอดีต่อสารในนิวเคลียสของเซลล์ พบในผู้ป่วย โรคกลุ่มออโตอิมมูน ANA Anti-Nuclear Antibody
การฝากครรภ์, การดูแลก่อนคลอด ANC Antenatal Care
ไตวายฉับพลัน ARF Acute Renal Failure
โรคไตวายฉับพลัน ATN Acute Tubular Necrosis
การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์ AWS Alcohol Withdrawal Score
ความดันโลหิต BP Blood Pressure
ต่อมลูกหมากโต BPH Benign Prosthetic Hypertrophy
ค่าของยูเรียไนโตรเจนในเลือด BUN Blood Urea Nitrogen
น้ำหนัก BW Body Weight
การตรวจชิ้นเนื้อ Bx Biopsy
การผ่าคลอด C/S Cesarian Section
โรคมะเร็ง CA Cancer
การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง CAPD Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
การตรวจนับเม็ดเลือดทุกชนิด เป็นการตรวจเลือดที่ใช้บ่อย CBC Complete Blood Count
ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล CC Chief Complaint
หออภิบาลผู้ป่วยหนักเฉพาะโรคหัวใจ CCU Coronary Care Unit
เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด) CDA Chronic Dentoalveolar Abscess
หัวใจวาย CHF Congestive Heart Failure
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
การช่วยฟื้นชีพ (การช่วยหายใจและนวดหัวใจ ในผู้ที่หัวใจหยุดเต้น) CPR Cardio-Pulmonary Resuscitation
การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (การปั๊มหัวใจ) CPR Cardiopulmonary Resuscitation
ไตวายเรื้อรัง CRF Chronic Renal Failure
การตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ CT Computed Tomography
โรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด CTS Carpal Tunnel Syndrome
โรคทางหลอดเลือดสมอง CVA Cerebrovascular Accident
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน, อัมพาต (Stroke) CVA Cerebrovascular Accident
โรคฟันผุ DC Dental Caries
การวินิจฉัยแยกโรค Ddx Differential Diagnosis
ไข้เลือดออกระยะแรก DF Dengue Fever
ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง) DHF Dengue Hemorrhagic Fever
โรคไขมันในเลือดสูง DLD Dyslipidemia
โรคเบาหวาน DM Mellitus Diabetes
กรดชนิดหนึ่ง ที่เป็นส่วนสำคัญของสารพันธุกรรม ของเซลล์สิ่งมีชีวิต DNA Deoxyribonucleic Acid
การวินิจฉัยโรค Dx Diagnosis
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง EDH Epidural Hematoma
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ECG Electrocardiography
ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ECG Electrocardiogram
แผนกที่รักษาเกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก ENT Ear Nose Throat
ห้องฉุกเฉิน ER Emergency Room
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER Emergency Room
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ESRD End Stage Renal Disease
การผ่าเข้าไปในช่องท้องเพื่อผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง Explore lap. Exploratory Laparotomy
ระยางค์ (แขน ขา) Ext Extremity
การใช้เข็มเจาะดูดตัวอย่างชิ้นเนื้อ FNA Fine Needle Aspiration
ลักษณะภายนอกทั่วไป GA General Appearance
คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท GCS Glasglow Coma Score
ศรีษะ หู ตา จมูก คอ HEENT Head Ear Eye Nose Throat
หมอนรองกระดูกเคลื่อน HNP Herniated Nucleus Pulposus
โรคความดันโลหิตสูง HT Hypertension
ส่วนสูง HT Height
การผ่าเข้าไปและกรีดเอาหนองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล I&D Incision and Drainage
ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน I / O Intake/Outtake
เลือดออกในสมอง ICH Intra Cerebral Hemorrhage
หออภิบาลผู้ป่วยหนักรวม ICU Intensive Care Unit
การวินิจฉัยแรกรับ IMP Impression
แผนกรักษาผู้ป่วยใน IPD Inpatient Department
การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ IV Intravenous
การวางยาสลบทางหลอดเลือด IVA Intravenous Anesthesia
สารน้ำทางหลอดเลือดดำ IVF Intravenous Fluid
แผนกห้องปฏิบัติการ LAB Laboratory
ปวดหลัง LBP Low Back Pain
ช่วงที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย LMP Last Menstrual Period
ห้องคลอด LR Labor Room
อายุรกรรม (การรักษาด้วยยา) MED Medicine
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ MFPS Myofascial Pain Syndrome
การตรวจด้วยการสร้างภาพโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Magnetic Resonance Imaging
สัญญาณชีพทางระบบประสาท N/S Nervous System
แผลติดเชื้อเนื้อตายลุกลามถึงชั้นพังผืด NF Necrotizing Fasciitis
การใส่สายยางทางจมูกถึงกระเพาะ NG Tube Nasogastric Tube
ยาต้านการอักเสบที่มิใช่สเตอรอยด์ NSAIDs Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs
โรคหัวใจวายฉับพลัน NSTEMI Non-ST Elevated Myocardial Infarction
สูติ-นรีเวชกรรม (การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์) OB-GYN Obstetric Gynecology
แผนกผู้ป่วยนอก OPD Outpatient Department
ห้องผ่าตัด OR Operating Room
ศัลยกรรมกระดูก (การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด) ORTHO Orthopedic
การตรวจร่างกาย PE Physical Examination
กุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก) PED Pediatric
ประวัติอดีต PH Past History
ประวัติปัจจุบัน PI Present Illness
อัตราชีพจร PR Pulse Rate
แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู PT Physical Therapy
โรคแผลเป๊บติค, โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น PU Peptic Ulcer
หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ PVC Premature Ventricular Contractions
การให้ยาที่รักษาเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้ว ๆ มา RM Repeat Medication
อัตราการหายใจ RR Respiratory Rate
การรักษารากฟัน RR Retained Root
เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้ Rx, Px Medical Prescription
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์ SAH Subarachnoid Hemorrhage
การฉีดยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง SB Spinal Block
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา SDH Subdural Hematoma
โรคลูปัส, โรค SLE SLE Systemic Lupus Erythematosus
การผ่าตัดรังไข่และปีกมดลูก SO Salpingo-Oophorectomy
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD Sexually Transmitted Diseases
โรคหัวใจวายฉับพลัน STEMI ST Elevated Myocardial Infarction
ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด) SUR Surgical
หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน SVT Supraventricular Tachycardia
อุณหภูมิ T, Temp. Temperature
การผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด TAH Total Abdominal Hysterectomy
การทำหมัน TR Tubal Resection
การรักษา Tx Treatment
โรคประจำตัว U/D Underlying Disorders
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน URI Upper Respiratory Infection
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ UTI Urinary Tract Infection
สัญญาณชีพ V/S Vital Signs
การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อซิฟิลิส VDRL Venereal Disease Research Laboratory
หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว VF Ventricular Fibrillation
หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง VT Ventricular Tachycardia
ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ X-Ray, PPD Röntgen Ray

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด

วิกผม หมวกมีปีก หมวกไหมพรม และผ้าพันคอที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ดูในแอป