Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
พฤติกรรม

การยันศีรษะเข้าผนังในแมว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,021,837 คน

การยันศีรษะเข้าผนังในแมว

การยันศีรษะเข้ากับกำแพงเป็นระยะเวลานานๆจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสียหายของระบบประสาท ซึ่งสามารถมาได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคทางสมองส่วนหน้า หรือ อาจมาจากการได้รับสารพิษ

การยันศีรษะเข้ากับวัตถุเป็นระยะเวลานานๆในแมว

การยันศีรษะเข้ากับกำแพงเป็นระยะเวลานานๆจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสียหายของระบบประสาท ซึ่งสามารถมาได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคทางสมองส่วนหน้า หรือ อาจมาจากการได้รับสารพิษ ซึ่งสภาวะนี้สามารถเกิดได้กับแมวทุกพันธุ์และอายุ

อาการ

การที่แมวแสดงอาการเอาศีรษะพุ่งชนจะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าสมองส่วน forebrain และ thalamus ได้รับความกระทบกระเทือน อาการอื่นๆที่สามารถพบได้ ได้แก่ การเดินอยู่กับที่ การเดินเป็นวงกลม พฤติกรรมเปลี่ยนไป มีการชัก การตอบสนองเสียไป และมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็น จากอาการที่กล่าวมาอาจทำให้สามารถพบรอยโรคอื่นๆได้ เช่น การมีแผลที่บริเวณเท้าซึ่งอาจเกิดจากการเดินย้ำอยู่กับที่ หรือ มีบาดแผลบริเวณใบหน้าหรือศีรษะจากการเอาศีรษะไปยันกับพื้นผิวเป็นระยะเวลานานๆ

สาเหตุ

การที่แมวมีอาการทางระบบประสาทนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ ความผิดปกติทางระบบเผาพลาญ เช่น การมีระดับโซเดียมมากไปหรือน้อยไปในกระแสเลือด การมีเนื้องอก หรือ การติดเชื้อในระบบประสาท ได้แก่ การติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือการติดเชื้อรา นอกจากนี้ สาเหตุอื่นๆที่เกิดได้ ได้แก่ การได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ เช่น จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือจากการสัมผัสสารพิษ ได้แก่ ตะกั่ว

การวินิจฉัย 

วิธีการวินิจฉัยเบื้องต้นในกรณีที่แมวมีอาการทางระบบประสาท ได้แก่ การตรวจตาทั้งแก้วตาและฟันดัสที่อยู่บริเวณด้านหลังของดวงตาเพื่อดูการอักเสบและการติดเชื้อรวมถึงความผิดปกติของสมองด้วย วิธีวินิจฉัยอื่นๆ ได้แก่ การวัดความดัน การทำ computed tomography (CT) หรือ magnetic resonance imaging (MRI) เพื่อดูสมอง สัตวแพทย์จะทำการวิเคราะห์ค่าปัสสาวะและมีการตรวจสอบความเข้มข้นของตะกั่วภายในหลอดเลือดเพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงการมีสารพิษ

นอกจากนี้คุณเจ้าของยังต้องทำการบอกเล่าถึงประวัติสุขภาพของแมวอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการและปัจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะนี้ 

การรักษา

การดูแลนั้นจะขึ้นอยู่กับอาการที่แสดงออกและการวินิจฉัยที่สัตวแพทย์วินิจฉัยออกมา ในรายที่มีอาการรุนแรง แมวจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและได้รับการรักษาโดยทันที สาเหตุของการเกิดที่ต่างกันก็ทำให้ต้องใช้วิธีการรักษาที่ต่างกันด้วย และจะไม่มีการใช้ยาหรือเริ่มการรักษาใดๆก่อนที่จะมีการวินิจฉัยออกมา

การจัดการและความเป็นอยู่

โรคที่มีความจำเพาะจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจติดตามด้วยหลายวิธี แต่อย่างไรก็ตามการตรวจทางระบบประสาทยังมีความจำเป็นมากในการติดตามความรุนแรงของโรค

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม