Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพ

การแข็งตัวของเลือดที่มากจนเกินไปของสุนัข

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,764,935 คน

การแข็งตัวของเลือดที่มากจนเกินไปของสุนัข

Disseminated intravascular coagulation (DIC) คือ ปัญหาของระบบเลือดที่ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดทำงานโดยที่ไม่ได้มีการบาดเจ็บ ก้อน clotภายในหลอดเลือดประกอบไปด้วยเกร็ดเลือดและโปรตีน การเกิดการแข็งตัวของเลือดขนาดเล็กๆภายในหลอดเลือด จะมีการใช้เกร็ดเลือดและโปรตีน ทำให้เกร็ดเลือดและclotting factorsมีปริมาณลดลง ผลจากสภาวะนี้ทำให้มีการขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะๆต่างๆและพบว่ามีเลือดออกทั้งภายในและภายนอก

Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) ในสุนัข

Clotting factors เช่น โปรตีน และน้ำเลือด ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบของกระแสเลือด และทำงานร่วมกับเกร็ดเลือดเพื่อหยุดการไหลของเลือดที่บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บโดยการสร้างเป็นก้อน clot ขึ้นมา เกร็ดเลือดมีต้นกำเนิดมาจากไขกระดูกและเคลื่อนที่อยู่ภายในกระแสเลือดทั่วร่างกาย โดยเกร็ดเลือดจะไปอุดหลอดเลือดบริเวณที่มีความเสียหายเพื่อหยุดเลือด

Disseminated intravascular coagulation (DIC) เป็นปัญหาของการเลือดออกในกรณีที่ clotting factors นั้นถูกใช้ไปโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ การเกิดการแข็งตัวของเลือดขนาดเล็กๆภายในหลอดเลือด จะมีการใช้เกร็ดเลือดและโปรตีน ทำให้เกร็ดเลือดและclotting factorsมีปริมาณลดลง ผลจากสภาวะนี้ทำให้มีการขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะๆต่างๆและพบว่ามีเลือดออกทั้งภายในและภายนอก

ภาวะ DIC จะเกิดขึ้นตามมาหรือเป็นการตอบสนองต่อโรคบางโรค ไม่มีสายพันธุ์ เพศ หรืออายุที่เหนี่ยวนำ และมักเกิดในสุนัขมากกว่าในแมว 

อาการ

 • มีจุดเลือดออกที่ใต้ผิวหนัง
 • เลือดไหลจากการได้รับบาดเจ็บ ขณะผ่าตัด หรือภายหลังการผ่าตัด
 • พบเลือดออกจากจมูก ช่องปาก รูทวารและช่องคลอด
 • พบเลือดในช่องอกและช่องท้อง
 • กระเพาะอาหารบิด
 • หัวใจวาย
 • พยาธิหนอนหัวใจ
 • ภูมิคุ้มกันทำลายเม็ดเลือดแดง
 • กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • มีการติดเชื้อในกระแสเลือด
 • โรคตับ
 • มะเร็ง
 • โรคไต
 • ตับอ่อนอักเสบ
 • มีปริมาณออกซิเจนในเลือดและเนื้อเยื่อต่ำทำใหเกิดการช็อก
 • เกร็ดเลือดต่ำ
 • ได้รับบาดเจ็บ
 • ได้รับพิษงู
 •  

สาเหตุ

การวินิจฉัย

สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายและซักประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของสุนัขอย่างละเอียด เช่น เหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเป็นสาเหตุของอาการ เช่น การโดนแมลงกัดต่อยหรือได้รับพิษจากสัตว์อื่นๆ สัตวแพทย์จะทำการตรวจเลือดมาตรฐานทางชีวเคมีและการนับเม็ดเลือด ตรวจวัดระดับอิเล็คโทรไลท์ และวิเคราะห์ค่าทางปัสสาวะเพื่อหาสาเหตุของการเกดอาการ อีกหนึ่งภาวะที่มักพบได้ คือ ภาวะโลหิตจาง โดยจะพบเศษเสี้ยวของเม็ดเลือดแดง และปริมาณเกร็ดเลือดที่ลดลง 

สัตวแพทย์จะทำการตรวจการแข็งตัวของเลือด ซึ่งสุนัขที่เป็น DIC จะได้ผล ดังนี้ ไฟบริโนเจนมีระดับต่ำ และมีปริมาณของ D-dimer สูง ร่วมกับการลดลงของ antithrombin-III (ปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด)

เมื่อพบว่าเกร็ดเลือดมีระดับต่ำและมีระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดที่ยาวนาน และพบว่ามีเลือดออกเอง สัตวแพทย์มักจะนึกถึงการเป็น DIC

การรักษา

สุนัขของคุณจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลพร้อมด้วยการดูแลเป็นพิเศษ และต้องรักษาอย่างทันทีสำหรับสาเหตุ สุนัขจะต้องถูกจำกัดการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเลือดออกที่อาจได้รับมาจากการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ สุนัขจะได้รับสารน้ำ ออกซิเจน และได้รับการถ่ายเลือดร่วมด้วย 

สัตวแพทย์จะทำการใช้ Heparin เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด แต่ยานี้จะต้องใช้อย่างระมัดระวังมากๆ เนื่องจากในขนาดยาที่มากั้นสามารถเหนี่ยวนำให้สัตว์เลือดออกจนเสียชีวิตได้ 

การจัดการและความเป็นอยู่

ถ้าหากสุนัขของคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น disseminated intravascular coagulation สุนัขของคุณจะต้องรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลจนกว่าจะสามารถควบคุมการไหลของเลือดได้ และมีสัญญาณของการดีขึ้น แต่โชคร้ายที่สุนัขที่เป็นโรคนี้มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิต การรักษาที่รวดเร็วทันทีจะเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการรุกรามของอาการ


ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม