ถามหมอ

อาการแบบนี้คืออะไร รักษายังไงครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
อาการคลื่นไส้ พะอืดพะอม เวียนหัว เป็นเพราะอะไรค่ะ? สงสัยว่าอาจจะตั้งครรภ์หรือเปล่า แต่ไม่เคยอาเจียนนะคะ เป็น2-3อาทิตย์แล้วคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป