โรคหรืออาการที่มีคนอ่านมากที่สุด

ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

ถ้ามีเพศสำพันธ์แต่ไม่เสดวันที่17ก.พ ทานยาคุมฉุกเฉินวันที่18 ประจำเดือนมาวันที่26ก.พ-2มี.ค อยากทราบว่าเดือนมีนาจะเมษาแล้วทำไมประจำเดือนยังไม่มามีโอกาศตั้งครรภ์ไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป