ความรู้สุขภาพ

การประเมินสุขภาพ 6 รูปแบบ ที่เราควรประเมินตนเองในทุกๆปี

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 6, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

คำว่า "สุขภาพ" อาจจะมีความหมายว่า สถานะของสุขภาพร่างกายในปัจจุบันของมนุษย์ ซึ่งนับได้ว่ามีหลายมิติด้วยกัน ทั้งมิติของสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ แต่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพในมิติใดก็ตาม ล้วนเป็นมิติที่สำคัญต่อตัวเราทั้งสิ้น

เราจึงควรตระหนักในการสร้าง และทำการวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของเราเอง โดยที่เราควรประเมินสุขภาพของเราเองก่อนว่า ตอนนี้สุขภาพของเราอยู่ในระดับใด และต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ด้วยวิธีการประเมิน 6 รูปแบบ ดังนี้

1. ประเมินสุขภาพ ของร่างกาย

เพื่อประเมินสุขภาพว่า ปัจจุบันสุขภาพของเราดีหรือไม่ และอยู่ในระดับใดกันแน่ โดยที่เราจะต้องประเมินว่า ผลจากการรับตรวจสุขภาพล่าสุดนั้นเป็นอย่างไร และเรารู้จักการดูแลสุขภาพ ในรูปแบบเชิงป้องกันบ้างหรือไม่ ซึ่งการป้องกันมักจะประกอบไปด้วย การลด การละ และการเลิก สิ่งอบายมุขต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วหรือยัง

2. ประเมินสุขภาพ ทางโภชนาการ

คุณควรพิจารณาอาหารการกิน นิสัยการบริโภคในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร โดยที่คุณจะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่า ปัจจุบันคุณยังจะต้องปรับปรุงเมนูอาหาร หรือรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เป็นข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านโภชนาการของคุณเอง

3. ประเมินสุขภาพ ทางจิต

เป็นการพิจารณาสุขภาพจิตในปัจจุบัน โดยที่คุณสามารถตอบคำถามง่ายๆ ว่า เมื่อคุณรู้สึกผิดหวังกับสิ่งใดก็ตาม คุณจะมีวิธีการจัดการการจิตใจ อารมณ์ช่วงนั้นอย่างไร และเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงหรือไม่ สุขภาพจิตเป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งว่า คุณจะรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ของคุณ ในทุก ๆ สถานการณ์ด้วยตนเองได้หรือไม่นั่นเอง

4. ประเมินสุขภาพ ทางอารมณ์และความสัมพันธ์

ความสามารถของตนเองในการจัดการกับความรู้สึก ทั้งของตนเองและความรู้สึกของคนรอบข้าง ระดับความเครียด และความนับถือตนเอง พิจารณาความรู้สึกของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นว่า ต้องปรับปรุง หรือดีอยู่แล้ว หรืออยู่ในระดับใด

5. ประเมินสุขภาพ ทางสังคม

ประเมินถึงความรู้สึกว่า เรามีความปลอดภัย และมั่นใจในบทบาททางสังคมของเราหรือไม่ สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในบทบาททางสังคมได้หรือไม่ อย่างไร

6. ประเมินสุขภาพ สิ่งแวดล้อม

คุณสามารถพิจารณาระดับของสุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่แวดล้อมคุณ ไม่ว่าคุณรู้สึกชื่นชมกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณหรือไม่ ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบหรือเปล่า มีจิตสำนึกเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

การประเมินสุขภาพทั้ง 6 รูปแบบนี้ จะเป็นการตรวจสุขภาพของคุณเองในเบื้องต้นเท่านั้น และเปรียบเสมือนเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพทุกมิติของคุณเอง ว่าอยู่ในระดับใดบ้าง ซึ่งคุณสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ มาเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางสำคัญ ในการวางแผนเป้าหมาย พัฒนา ปรับปรุง และดูแลสุขภาพของเรา เพื่อให้สุขภาพของเรา เป็นสุขภาพดี มีความแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่