การตั้งครรภ์

รูปภาพการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 18

รูปภาพจริงจากคุณแม่ท่านอื่นๆ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 14 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,140,535 คน

รูปภาพการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 18

You could be making up the ultrasound this week or the near term. In order to get to know your child is female or male. Are you excited or not? This is an image of a pregnant second trimester of pregnancy at 18 weeks following the baby in the womb is a picture of your mother and your body during pregnancy is 18 weeks, is how to do it!

Boys - 18 weeks of pregnancy.

18 Weeks Pregnant Baby Boy

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad
Photo © B. Edwards

She was pregnant with a boy at 18 weeks gestation.

Week 18 - their first child - a pregnancy photo.

18 Weeks - 1st Baby - Pregnancy Photo

Photo © K. Hill

She was pregnant with her first child.

First child - 18 weeks.

First Baby - 18 Weeks Pregnant - Second Trimester - Pregnancy Pictures

Photo © R. Lawrence

This is her first child. I feel very happy in the second quarter of pregnancy.

First child - 18 weeks.

18 Weeks Pregnant with First Baby - Pregnancy Belly Gallery

Photo © L. Fortin

Her husband is J. their female children in the day. The size of your waist measurement of 39 inches and a weight gain of 14 pounds.

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

First child - 18 weeks.

Baby Number One - 18 Weeks

Photo © L. Fortin

She is expected to be pregnant with her first child, she and her husband were excited.

Pictures Pregnancy - Pregnancy Week 18 - The first pregnancy.

Pregnancy Photos - 18 Weeks Pregnant - First Pregnancy

 This mother is eighteen weeks pregnant in this photo. This is her first pregnancy. Photo © M. Shenk

In this pregnant mothers have 18 weeks pregnant and this is her first.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

First Baby - 18 Weeks Pregnant

Photo © B. Moya

She was 18 weeks pregnant in her first pregnancy.

 First child - a pregnancy at 18 weeks.

1st Baby - 18 Weeks

Photo © N. angle John

This mother was pregnant 18 weeks of her first pregnancy. Pictures of her children are beginning to show.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

1st Baby - 18 Weeks

Photo © N. angle John

This mother was 18 weeks pregnant with her first child, the excitement in the second trimester of pregnancy.

Fourth child - a navel - 18 weeks.

4th Baby - Belly Button Ring - 18 Weeks

Photo © A. Azcarate

This mother was 18 weeks pregnant and this is her fourth child, we noticed that the navel is good.

Fourth child - 18 weeks.

4th pregnancy - 18 weeks

Photo © P. Uljanic/Burley

This is her fourth child and a female. She was 18 weeks pregnant young woman who is in her first.

Week 18 - the navel of the pregnant woman - fourth child.

18 Weeks - Pregnant Belly - 4th Baby

Photo © A. Richardson

Fourth child in gestation week 18 look quite cute.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

First Child - 18 Weeks Pregnant

Photo © Jennifer

You could be making up the ultrasound this week or the near term in order to get to know your child is female or male. Are you excited or not

The fourth pregnancy with her first child - 18 weeks.

4th Pregnancy, 1st Baby - 18 Weeks

Photo © Jenner

You may also wish to have their first child after losing the ball three times. She was delighted to be able to sustain the baby until 18 weeks.

Week 18 - second child.

18 Weeks - Second Baby

Photo © Christie

You see a smile or not. She is in the second trimester of pregnancy.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

18 Weeks - First Baby

Photo © Sherry

Sherry is expanding When wearing spandex pants while she was pregnant with her first child at 18 weeks gestation.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

First Baby - 18 Weeks

Photo © P. Guennouni

You have to fall in love with a smile on gestational age was 18 weeks.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

First Baby - 18 Weeks

Photo © Melvina

This is her first child and grew nicely in the second quarter of pregnancy.

Stretch marks and tattoos - 18 weeks.

5th Pregnancy - 18 Weeks - Tattoo

Photo © A. Mcfarland

This is a pregnant mother of five times this. We can see her tattoos.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

1st Pregnancy - 18 Weeks - Tattoo

Photo © Heather

This is the 18th week of her pregnancy, and she still looks great.

Pregnancy Week 18 - A fourth child.

18 Weeks Pregnant - 4th Baby

Photo © Melissa

She has four children who are 18 weeks in the womb, it is easy for her.

Week 18 - twin - pregnant a second time.

18 Weeks - Twins - 2nd Pregnancy

Photo © Justine

She has a twin and proud to reveal her stomach from 18 weeks' gestation.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

1st Child - 18 Weeks Pregnant

Photo © Tera

She has a twin and proud to reveal her stomach from 18 weeks' gestation.

18 weeks pregnant one day.

First Baby, 18 Weeks, 1 Day Pregnant

Photo © Jennifer

When you start seeing her belly 18 weeks.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

My First Pregnancy, 18 Weeks Pregnant

Photo © Bridget

She is expected to be pregnant with her first child and the second quarter of pregnancy (18 weeks).

Pregnancy week 18

18 Weeks Pregnant

Photo © TVizyak

This is a pair of jeans for pregnant women.

Children 3 to 18 weeks.

3rd Baby, 18 Weeks

Photo © B. Hughes

The third child was most enjoyable. You're celebrating this with a pregnancy at 18 weeks.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

First Baby, 18 Weeks Gestation

Photo © Michelle

I love her smile and her thrill at 18 weeks gestation.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

Photo © Lindsey

Lindsey was 18 weeks pregnant with her first child in this photo.

The second child and 18 weeks of pregnancy stretch marks.

2nd Baby, Stretch Marks, 18 Weeks

Photo © Sheena

Do not give marks to make you feel bad.

18 weeks pregnant three times.

18 Weeks, 3rd Pregnancy

Photo © Laura

Develop much faster because this pregnancy was the third child, her mother did not recognize that some of you have taken the ฿ growing in the womb.

At 18 weeks pregnant the second time.

18 Weeks, 2nd Pregnancy

Photo © Kiersten

She is pregnant, expecting a second child in the second trimester of pregnancy.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

18 Weeks Pregnant, First Pregnancy

Photo © Sarah

She may be in the second trimester of pregnancy, but this is her first child.

Pregnancy week 18

18 Weeks Pregnant

Photo © Jacquie

She was thrilled to have her first child.

18 weeks pregnant with twins.

18 Weeks Pregnant with Twins

Photo © Lisa

Lisa shows her with a twin pregnancy at 18 weeks in this photo.

Pregnancy week 18

18 Weeks Pregnant

Photo © Cassey

She was 18 weeks pregnant and reveals her pregnancy.

Pregnancy week 18

18 Weeks Pregnant

Photo © Maggie

Maggie reveals her pregnancy in the 18th week of pregnancy.

Pregnancy week 18

18 Week Pregnancy Photo

Photo © Sybella

Sybella pregnant at 18 weeks in the womb reveal.

Pregnancy week 18

18 Weeks Pregnant

Photo © Valerie

Valerie reveal a squirming baby while on 18 weeks' gestation.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

18 Weeks Pregnant, 1st Baby

Photo © Maggie

Maggie reveals a pregnancy in the week. 18 of her first child.

Pregnancy week 18

18 Weeks Pregnant

Photo © Traci Jo

Traci Jo was pregnant with her first child at 18 weeks.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

1st Baby, 18 Weeks

Photo © Jennifer

Jennifer is pregnant with her first child at 18 weeks in the womb, exposing her.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

First Baby, 18 Weeks Pregnant

Photo © Teresa

Teresa is pregnant with her first child at 18 weeks of pregnancy, from this picture.  

Pregnancy week 18, the second child.

Hope is 18 weeks pregnant with her second baby in this belly photo.

Photo © Hope

Hope conceive a second child was 18 weeks in the womb, exposing her.

Second child 18 weeks.

2nd Baby, 18 Weeks

Photo © Tonya

Tonya is pregnant, expecting a second child in this photo.

Pregnancy 18 weeks pregnant four times.

Melissa poses with her baby bump at 18 weeks in her fourth pregnancy.

Photo © Melissa

Melissa reveal a squirming baby in pregnancy 4th when she was 18 weeks gestation.

First child - a pregnancy at 18 weeks.

18 Weeks - First Baby

Photo © J. Major

This is the first child for her and she was 18 weeks pregnant.  

First child - a pregnancy at 18 weeks.

18 Week Belly - 1st Baby

Photo © T. Adams

I have not ultra sound, but we hope to have a boy.

Children 3 - 18 weeks.

3rd Baby - 18 Weeks

Photo © Stephanie M.

The third child is important.

Pregnancy week 18

Pregnancy Photo 18 Weeks

Photo © Rachel

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่